sayenews.com

کد خبر : ۱۰۷۰
پ
تاریخ انتشار : ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۳
وي اضافه كرد: نشاط و بالندگي و حركت و همبستگي در جامعه در سايه امنيت عمومي اتفاق مي‌افتد. همچنين امن و امنيت، مقام معنوي بالايي است كه خدا براي ملت‌هاي شايسته قرار داده است.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه " نيروي انتظامي نيرويي مقابل مردم نيست" تصريح كرد: پليس بايد جزء مومن‌ترين و پاك‌ترين انسان‌ها در جامعه باشد؛ چراكه مردم آسايش و امنيت خود را در سايه پليس جستجو مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش ازظهر روز يكشنبه در همايش سراسري فرماندهان و مديران نيروي انتظامي، الزامات و ويژگي‌هاي خدمت در نيروي انتظامي را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: بعيد مي‌دانم كسي باشد كه در درجه بندي مسووليت‌ها، ماموريت نيروي انتظامي را در صدر مسووليت‌هاي مهم و حساس كشور طبقه‌بندي نكند.

وي تصريح كرد: اهميت اقدامات نيروي انتظامي به اندازه اهميت اصل امنيت است. امنيت، پايه دوام و بقاي جامعه است و انجام هر كار مهمي، نيازمند وجود امنيت در جامعه است. پيشرفت‌هاي علمي، فرهنگي، صنعتي و كشاورزي همگي بر بستري از امنيت عمومي اتفاق مي‌افتد و امنيت از بالاترين نعمت‌هايي است كه خدا به جامعه ارزاني داشته است.

وي اضافه كرد: نشاط و بالندگي و حركت و همبستگي در جامعه در سايه امنيت عمومي اتفاق مي‌افتد. همچنين امن و امنيت، مقام معنوي بالايي است كه خدا براي ملت‌هاي شايسته قرار داده است.

رييس‌جمهور تصريح كرد: يكي از بالاترين اهداف تلاش‌هاي جوامع صالح، رسيدن به مقام امن، آرامش دل و ذهن و جان است و آرامش جامعه براي رسيدن جامعه به قله‌هاي كمال، ضروري است.

رييس شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اين‌كه " نيروي انتظامي از معدود سازمان‌هاي اجتماعي است كه با توسعه ارتباطات و شهرنشيني حوزه ماموريت‌هايش بيشتر شده است" گفت: توسعه ارتباطات موجب گسترده و متنوع‌تر شدن مسووليت‌هاي نيروي انتظامي شده است و وسعت، اهميت و پيچيدگي اقدامات نيروي انتظامي را افزايش داده است.

وي با بيان اين‌كه " كاركرد نيروي انتظامي به دليل وسعت تماس اجتماعي و الگو و معيار بودن براي مردم حائز اهميت است" چهار ويژگي اساسي را براي پليس برشمرد و خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي بايد جزء مقتدرترين سازمان‌ها و نيروها باشد؛ چراكه لازمه كار نيروي انتظامي، «اقتدار» است؛ البته اقتداري كه همراه با«تدبير و تعقل» باشد. همچنين منظور از اقتدار عمل خشونت بار نيست.

احمدي‌نژاد تاكيد كرد: همه جامعه بايد بدانند كه پليس مرجعي است كه تصميمات خود را مبتني بر قانون و با قاطعيت اجرا مي‌كند.

وي «معتمد و مورد اعتماد بودن» را دومين ويژگي نيروي انتظامي دانست و اظهار كرد: نيروي انتظامي بايد جزء مورد اعتمادترين نهادها براي مردم باشد. از اين رو بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه در بين همه سازمان‌ها اعتماد مردم به نيروي انتظامي در بالاترين سطح باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه " نيروي انتظامي اگر بخواهد، مقتدر و مورد اعتماد باشد، بايد در نزد مردم، محبوب‌ترين باشد" تصريح كرد: پليس بايد جزء مومن‌ترين و پاك‌ترين انسان‌ها باشد؛ چراكه مردم آسايش و امنيت خود را در سايه پليس جستجو مي‌كنند.

رييس‌جمهور در ادامه حركت نيروي انتظامي را رو به رشد و بسيار بالنده توصيف كرد و گفت: امروز در مجموعه نيروي انتظامي يك حركت بالنده و رو به تكامل مشاهده مي‌شود.

احمدي‌نژاد گفت: نيروي انتظامي اگر بخواهد اين ويژگي‌ها را حفظ كند، نيازمند مراقبت دائمي و درون سازماني از پرسنل خود است و در كنار اين مراقبت بايد حركت معنوي و سازنده مستمر درون سازماني را تقويت كند؛ چراكه پرسنل نيروي انتظامي به خاطر تنوع ماموريت‌هاي خود در معرض خطرات سنگيني قرار دارند.

وي با تاكيد بر " برخورد قاطع نيروي انتظامي با متجاوزان حريم عمومي جامعه" افزود: برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر، برخورد با قداره بندان و متجاوزان نواميس مردم، برخورد با شرارت‌ها و نيز كنترل ترافيك و تامين امنيت جامعه به خصوص در ايام نوروز از اقدامات بسيار ارزشمندي بود كه صورت گرفت و همين اقدامات است كه ارزش كار نيروي انتظامي را بين مردم افزايش مي‌دهد.

وي با تاكيد بر اين‌كه " نيروي انتظامي بايد با جرايم سازمان يافته قاطعانه برخورد كند" تصريح كرد: نيروي انتظامي شمشير بران ملت روي مچ دست كساني است كه قصد دارند به اموال و نواميس مردم تجاوز كنند.

رييس‌جمهور با تاكيد براين‌كه " نيروي انتظامي، نيرويي مقابل مردم نيست" خاطرنشان كرد: برخي قصد دارند با فضاسازي‌هاي كاذب، اين نيرو را مقابل مردم قرار دهند و از اين رو بايد شديداً مراقبت كرد كه نه تنها پليس در مقابل مردم قرار نگيرد؛ بلكه رابطه خود را با مردم نزديك‌تر كند.

احمدي‌نژاد در عين حال يادآور شد: نيروي انتظامي يك نيروي نظامي هم نيست، بلكه يك نيروي اجتماعي است و از اين رو بايد از اساتيد و صاحبنظران در رشته‌هاي مردم‌شناسي، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي در رده‌هاي گوناگون به منظور تنظيم تعاملات خود با مردم استفاده كند.

وي تصريح كرد: بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و عمل كنيد كه عموم مردم با شما همراهي نشان دهند كه نقطه اوج اين برنامه‌ريزي‌ها زماني است كه قاطبه مردم خودشان را همكار صميمي نيروي انتظامي بدانند.

وي همچنين تاكيد كرد: مردم نيروي انتظامي را فرزندان خودشان مي‌دانند و با شما مثل فرزندان خود تعامل مي‌كنند و انتظار هم دارند شما نيز چنين تعامل متقابلي با آن‌ها داشته باشيد.

رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين‌كه " انقلاب اسلامي سرنوشت و تاريخ بشر را تغيير داده است" گفت: به واسطه ايستادگي، ايمان و پيگيري آرمان‌هاي بلند الهي توسط ملت ايران، معادلات عالم به سرعت در حال تغيير و تحول اساسي است.

وي افزود: البته در اين ميان عده‌اي هستند كه قدرت‌هاي شيطاني را به جاي خدا مي‌انگارند اما واقعيت اين است كه شرايط جهان به سرعت به نفع آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در حال تغيير است.

وي با اشاره به سخنان پيشين خود مبني بر اين‌كه " قطار هسته‌يي ايران ترمز و دنده عقب ندارد" خاطرنشان كرد: سال گذشته وقتي اين موضوع را مطرح كردم، عده‌اي نسبت به آن هجمه كرده و ادعاهاي گوناگوني را مطرح ساختند اما امروز به فضل الهي قطار صلح‌آميز هسته‌يي همه ايستگاه‌هاي اصلي را رد كرده است.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه " در شرايط كنوني امپراطوري سلطه و سرمايه‌داري در سرازيري اضمحلال قرار گرفته است" گفت: يك تمدن و نظام با هر نوع ويژگي بر يكسري انديشه و نظريات استوار است و اگر اين مباني سست شود، امپراطوري‌ها سقوط مي‌كنند. 60 سال است كه نظام سرمايه‌داري با شعارهايي مثل دمكراسي، اومانيسم ، حقوق بشر و آزادي‌هاي مطلق ذهن‌ها را تسخير و شيفته خود كرده است و پايه‌هاي سلطه خود را بر اين ذهن‌ها بنا كرده اما امروز اين انديشه‌ها و نظام فكري به پايان راه خود رسيده و هيچ كارايي ندارد.

احمدي‌نژاد اضافه كرد: مباني انديشه سرمايه‌داري امروز در هيچ جامعه‌اي حتي جوامعي كه از ديكتاتوري رنج مي‌برند، نه تنها جايگاهي ندارد، بلكه مورد تنفر و انزجار ملت‌ها قرار گرفته است و مباني نظري و پايه‌هاي ذهني اين نظام در نزد ملت‌ها به طور كامل فروريخته است؛ چراكه براي حل معضلات و مسايل جهاني راه نو و جديدي ندارد.

رييس شوراي عالي امنيت ملي، دشمن تراشي‌هاي زيركانه و اساسي را از ويژگي‌هاي نظام سلطه براي تسلط بر جهان دانست و گفت: نظام سلطه بيش از 40 سال شوروي را با فضاسازي‌هاي پيچيده به عنوان دشمن معرفي كرد و با اين نيرنگ خودشان را به ملت‌ها تحميل كرده و مناسبات سياسي جهان را تنظيم كردند. پس از فروپاشي شوروي نيز حدود 20 سال است كه ايران را به عنوان دشمن به ملت‌ها معرفي مي‌كنند و اين در حالي است كه امروز ملت‌هاي جهان و حتي مردم آمريكا به درستي دريافته‌اند كه ايران فقط دشمن سياست‌هاي ضد بشري و ظالمانه دولت آمريكاست.

وي اضافه كرد: جهانيان مي‌دانند كه انديشه و فرهنگي كه از ايران نشات مي‌گيرد راه جديدي براي سعادت جوامع بشري است و قادر است اين جوامع را به حيات طبيه و زندگي سعادتمند برساند و از اين رو مورد استقبال و پسند افكار عمومي جهانيان قرار گرفته است.

احمدي‌نژاد با اشاره به برگزاري مراسمي به عنوان شصتمين سال تاسيس رژيم صهيونيستي خاطرنشان كرد: رژيم صهيونيستي قصد دارد به بهانه شصتمين سال تاسيس جنايتكارترين و منفورترين رژيم‌هاي جهان، به صهيونيست‌هاي منزوي، روحيه بدهد.در حالي كه آن‌ها با اين‌گونه حركات مذبوحانه نمي‌توانند ديدگاه منفي مردم را نسبت به اين رژيم جنايتكار تغيير دهند و قطعا در اين نيت شوم خود نيز شكست خواهند خورد.

وي خاطرنشان كرد: به فضل الهي در هر منطقه و موضوعي كه اين جنايتكاران وارد مي‌شوند، نتيجه‌اي جز شكست ندارند و همواره محكوم به شكست هستند و به فضل الهي، دنيا در آينده‌اي نزديك زدودن ظلم، استعمار و تجاوز بر ملت‌ها را جشن خواهد گرفت.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه " رژيم صهيونيستي ديگر فلسفه وجودي خود را از دست داده است" گفت: كساني كه مي‌خواهند در مراسم شصتمين سال تاسيس اين رژيم شركت كنند، بايد بدانند كه نام آن‌ها در فهرست قاتلان مردم فلسطين ثبت و ضبط خواهد شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه