sayenews.com

کد خبر : ۱۰۷۶
پ
تاریخ انتشار : ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۲۰:۲۲
وي ابراز عقيده كرد: اين گروهها نه خودشان صلاحيت اين كار را داشتند و نه افرادي كه مورد سوال قرار مي‌گرفتند صلاحيت اظهار نظر داشتند، ضمن اين كه سوالات مطرح شده نيز با هيچ يك از موضوعات قوانين انتخابات تطبيق نداشت و اصولا بيشتر آن‌ها بي‌مورد و غيرمرتبط بود كه يکي از ريشه‌هاي رد صلاحيت‌ها نيز اين همين اظهارات غيرمستند و غيرقابل دفاع است.
رييس شوراي سياست‌گذاري هفته‌نامه شهروند امروز گفت: مطبوعات همواره مي‌خواهند با کمترين ابزار صداي ملت و جامعه را به گوش حاکمان برسانند.

به گزارش ايسنا، محمد عطريان‌فر كه در همايشي با عنوان "مطبوعات، ديده‌بان جامعه مدني" که از سوي انجمن اسلامي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، سخن مي‌گفت، اظهار داشت: مطبوعات آزاد که بتوانند ديده‌بان جامعه مدني باشند ابتدا بايد واجد يک خاستگاه باشند که آن خاستگاه، جامعه مدني است و جامعه مدني براي اين که معنا و مفهوم پيدا کند، نيازمند رشد و شکوفايي طبقه متوسط خواهد بود.

وي افزود: عمده‌ترين عاملي که ملاک تحقق جامعه متوسط است، تقارب، همگرايي و زيست مشترک است تا يک جامعه حقيقت‌هايي را فراتر از زندگي فردي خود احيا کند.

عطريان‌فر با بيان اين که اگر امروز از مطبوعات آزاد حرف مي‌زنيم با اين سوال بزرگ مواجه مي‌شويم که آيا حقيقتا واجد يک جامعه مدني هستيم و آيا براي اين که يک جامعه مدني داشته باشيم، يک طبقه متوسط رشديافته که بتواند حقيقتي را کشف کند، وجود دارد؟ ادامه داد: زماني كه از مطبوعات آزاد حرف مي‌زنيم، پيش‌نيازهايي مورد توجه است و زماني كه از پيام

صحبت مي‌کنيم و مي‌خواهيم از منظر آسيب‌شناسي وارد شويم، اين نگاه‌هاي آسيب‌شناسانه معطوف به يكديگرهستند. ابتدا به خود اجزايي که در يک جامعه مدني مي‌خواهند زندگي کنند، سپس به حاکمان و ناظراني که امروز آن‌ها را از برخورد منع مي‌کنيم.

عطريان‌فر خاطرنشان کرد: اگر سه عامل و عنصر حاکميت، مردم و رسانه‌ها را در برابر خود ترسيم كنيم، چنان‌چه هدف حاکميت در جهت تامين منافع مردم باشد، به صورت منطقي رسانه‌ها و مطبوعات در کنار حاکميت قرار مي‌گيرند و مي‌تواند تعاملي ناب، بخردانه و کاملا صميمانه برقرار باشد؛ اما اگر چنين نباشد، رسانه‌ها قطعا و مسلما به سمت مردم

مي‌روند و بالعکس آن هم وجود دارد كه اگر مطبوعات منافع مردم را تامين کردند، حاکميت در کنار مطبوعات است و اگر اين كار صورت نگرفت، حاكميت نيز در برابر آن‌ها مي‌ايستد؛ اما از آن جايي که حکومت ابزار قدرت را در اختيار دارد، مي‌تواند متجاوز هم باشد، تخطي و از اين ابزار عليه مردم نيز استفاده کند.

عضو شوراي مركزي حزب گارگزاران سازندگي اضافه كرد: بنابراين اگر قرار است مسير انحرافي طي شود، ابتدا حکومتي‌ها هستند که در مسير انحراف حركت مي‌كنند و مطبوعات در چنين وضعيتي نيستند؛ چرا كه همواره مي‌خواهند با کمترين ابزار صداي ملت و جامعه خود را به گوش حاکمان برسانند و اگر اين رابطه برقرار شود، تنازع و تعارضي وجود نخواهد داشت.

اين فعال مطبوعاتي تصريح كرد: يکي از مولفه‌هاي اقتداربخشي حاکميت نيز رسانه‌ها خواهند بود؛ يعني رسانه‌هايي که بر پايه يک رفتار کاملا آزاد و مبتني بر منافع اکثريت قريب به اتفاق جامعه فعاليت كنند، نه يک اقليت محدود كه بخواهند تحميل‌كننده باشند.

عطريان‌فر در ادامه ابراز عقيده كرد: بر اين باور هستم که در جامعه امروز ايران از يک طبقه متوسط رشديافته و بالنده برخوردار نيستيم که در درون آن معنايي به نام جامعه مدني پيدا شود كه بر پايه آن جامعه مدني بتوانيم رسانه‌ها، مطبوعات و معياري داشته باشيم.

وي با بيان اين که بايد به سمت آسيب‌شناسي برويم، گفت: اين آسيب‌شناسي ابتدا بازنگري دروني اصحاب مطبوعات و رسانه است که ما مطبوعاتي‌ها ببينيم در يک ماندگاري سياسي و رسانه‌اي با کدام ابزار بايد بمانيم و چگونه بايد ماندگار باشيم، چه مقرراتي بايد رعايت شود و چه تکاليفي بايد داشته باشيم.

عطريان‌فر ادامه داد: به شما صميمانه مي‌گويم که امروز در ذهن بسياري از شخصيت‌هاي ملي بزرگوار كشور، موضوع رسانه از جنس مطبوعات خيلي جاي بزرگي ندارد كه بايد در جهت تغيير و اصلاح اين تلقي تلاش کنيم و نشان دهيم رسانه‌ها مي‌توانند ابزار نيرومندي در جهت تامين منافع ملي کشور باشند و طبيعتا آنجايي که حاکميت بخواهد از چنين ابزاري در مسير منافع ملي بهره گيرد، بسيار نيز شايسته است که نوعي همکاري وجود داشته باشد.

به گزارش ايسنا، در ادامه دانشجويان به پرسش و پاسخ پرداختند و دانشجويي درباره روند انتخابات سوال كرد كه عطريان‌فر پاسخ داد: براي انتخابات مجلس هشتم با محوريت سه شخصيت آقايان هاشمي، خاتمي و کروبي قرار شد اصلاح‌طلبان بتوانند نظرات خود را تجميع و افرادي را در سراسر كشور معرفي کنند.

عضو شوراي مركزي حزب گارگزاران سازندگي افزود: در اين رابطه در کليت گفت‌وگوهاي سياسي، موضع هر سه بزرگوار مشترک بود؛ گرچه در مساله تعيين مصاديق، آقاي کروبي به دليل اين که خود را مسوول يک حزب مي‌داند، به نوعي موضع استقلال گرفت؛ اما در کليت موضوع ضرورت دفاع از مواضع اصلاح‌طلبي نظر مشترك وجود داشت.

وي ادامه داد: آقايان هاشمي و خاتمي نيز نوع رويکرد و عمل سياسي‌شان با يكديگر متفاوت بود؛ بنابراين قرار شد مديريت انتخابات مجلس را آقاي خاتمي عهده‌دار شود و از احزاب اصلاح‌طلب دعوت كند.

اين فعال سياسي هم‌چنين با بيان اين مطلب كه در راستاي اين موضوع، دو گزينه مطرح شد، اضافه كرد: ابتدا اين که آقاي خاتمي احزاب را به نوعي مشارکت سياسي دعوت کند و ديگر اين که نيروهاي مورد اعتمادش را براي فعاليت انتخاباتي دعوت به مشارکت کند که در مجموع مدل دوم مورد توافق آقاي خاتمي قرار گرفت و ايشان به دعوت از دوستان خود در عرصه گروه‌هاي اصلاح‌طلب دست زد و نهايتا نيروهايي براي برپايي ستادهاي تبليغاتي و انتخاباتي انتخاب شدند.

وي درباره كانديداهاي اصلاح‌طلب نيز گفت: توقع به اين بود که براي شهري مثل تهران با توجه به ردصلاحيت‌هاي گسترده و حذف چهره‌هاي شاخص، کساني معرفي شوند که مشکل صلاحيت نداشته باشند و به نظر من در اين بخش مديريت شايسته‌اي صورت نگرفت.

عطريان‌فر ادامه داد: کساني از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب که بايد ثبت‌نام مي‌کردند و اين کار را انجام ندادند به نوعي كوتاهي كردند، اما تصور مي‌شود كه اگر مديريت ثبت‌نام يک مديريت اميدوارانه و همه‌جانبه بود، وضعيت بهتري را شاهد بوديم.

وي هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره حضور خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري آينده گفت: طرح اين موضوع در حال حاضر بسيار زود است.

عطريانفر در ادامه با بيان اين اعتقاد كه تا آن جا که مطلع هستيم دولت جناب احمدي‌نژاد با گرفتاري‌ها و معضلات بسيار زيادي روبه‌روست، ادامه داد: حداقل موضوع هسته‌اي موضوعي است که منشا چالش‌هاي سنگين از ناحيه غرب، آمريکا، سازمان ملل و آژانس نسبت به ايران است و اين پرونده قطعا باز است و نماينده آن بنا به تکاليف ملي به هر حال دولت است كه در اين رابطه با چالش‌هاي سنگيني روبه‌روست؛ به‌ويژه که در مسير مديريت پرونده ايشان نيرويي مانند لاريجاني را از دست داد و رفتارها بسيار تند شد.

عطريان‌فر هم‌چنين ابراز عقيده كرد كه عمده‌ترين گرفتاري دولت نهم فروپاشي در درون جريان اصول‌گراست و تقريبا تمام دوستان اصول‌گرايي که حداقل ذهن عقلاني را در تحليل‌هاي سياسي به کار مي‌برند، نسبت به برخي رفتاها موضع دارند.

وي افزود: الان قريب به نصف کابينه در حال تغيير است، تغيير دانش‌جفري به عنوان يكي از شخصيت‌هاي کليدي دولت احمدي‌نژاد و پورمحمدي به عنوان عنصري که سابقه 10 سال معاونت وزارت اطلاعات را داشت و چهره‌اي شناخته شده بود، نشان از نوعي به هم ريختگي است.

عطريان‌فر ادامه داد: مشکل عمده ديگري كه به عينه قابل درك است، تورم ، گراني و ناتواني و ضعف در مديريت اقتصادي كشور با وجود درآمد هنگفت است.

وي گفت: براي برون‌رفت از اين وضعيت بايد ديد چه کسي مي‌تواند جايگزيني مهم و موثر باشد، به هر حال در درون خود اصول‌گراها ذهنيت به سمت اين است كه عنصر مناسب‌تري براي دور بعد جايگزين شود، اما برخي‌ها معتقدند سنت دو دوره براي يک فرد سنت تاريخي است و اين سنت شايد شامل جناب آقاي احمدي‌نژاد هم بشود و ايشان بخواهد بماند.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي ادامه داد: در جبهه مقابل نيز اين مطلب مطرح است كه آيا مي‌توانيم کساني را عرضه کنيم که با رعايت يک انتخابات مناسب بتوانند يک رويارويي و رقابت منطقي داشته باشند؛ اين‌ها بحث‌هايي است که در پيش روي ماست؛ اما خاتمي در حال حاضر چنين موقعيتي را براي خود قائل نيست که به عنوان کانديداي دور آينده مطرح شود، ضمن اين که خود ايشان نيز مي‌خواهد چهره‌هاي جديدتري براي مديريت كشور وارد عرصه شوند.

وي افزود: باور ندارم که اولا شرايط بحث انتخابات رياست‌جمهوري الان باشد، دوم اين که در حال حاضر جناب خاتمي جمع‌بندي براي حضور ندارد، البته يک شوخي هم کرده‌ که من بازنشستگي سياسي پيدا کرده‌ام که بيشتر طنز است و بايد از کنار آن عبور کرد.

عطريان‌فر در پاسخ به پرسشي درباره يکدستي مجلس هشتم نيز خاطرنشان کرد: اگر مي‌خواهيد نظر من را در مورد سهم‌بندي احزاب در مجلس بدانيد، بر اين باورم كه براي پايداري يک جامعه متوسط و تحقق جامعه مدني، هيچ راهي جز شكل‌گيري، استقرار و نهادينه‌سازي نهادهاي سياسي و احزاب نداريم و مطبوعات پديده‌هاي متفاوت از احزاب هستند كه نقش مهم‌تري را ايفا مي‌كنند.

عطريان‌فر تصريح كرد: براي پايداري سياست‌ورزي در کشور لاجرم بايد به سمت تحزب برويم و اين يک امر پذيرفته شده است كه ما تا اين مسير را طي نکنيم، سياست‌ورزي نهادينه نخواهد شد.

وي افزود: زماني كه کشوري استقرار پيدا مي‌کند لازمه موفقيت آن براي سياست‌ورزي اين است كه حزب راه‌اندازي کند، حتي اگر نيروهاي نظامي علاقه‌مند به کار سياسي هستند اشکال ندارد، خلعت مقدس سربازي را از تن بيرون كنند و لباس سياسي بپوشند و بيايند به فعاليت سياسي مشغول شوند.

عطريان‌فر در ادامه در توصيف چشم‌انداز آينده گفت: براين باورم آينده کشور در جهت پايداري سياسي بر مبناي شکل‌گيري احزاب چپ و راست به معناي قديم و اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به مفهوم امروزي خود است اما بايد هر دو گروه در نهايت از يک اندازه حقوق برخوردار باشند و تکاليف مشخصي داشته و پاسخگو باشند و در برابر قانون هر دو تمکين کنند.

اين فعال مطبوعاتي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره سياست هفته‌نامه شهروند امروز كه رياست شوراي سياست‌گذاري آن را برعهده دارد، در انتخابات رياست‌جمهوري آينده گفت: اين هفته‌نامه سياسي نيست و شناسنامه غيرسياسي يعني اجتماعي، فرهنگي دارد؛ اما رسانه‌اي توضيح‌گراست كه از موضع وظايف و تكاليف اطلاع‌رساني خود اطلاعات را خواهد رساند.

عطريان‌فر در پاسخ به اين پرسش كه موضوع احضار مسوولان شهروند امروز به دادگاه چيست نيز گفت: موضوع اداي توضيحات است و اتهام مطرح نيست كه به چهار ماه گذشته برمي‌گردد و علت شکايت مربوط به شماره 30 مجله است که در جريان به قدرت رسيدن آقاي اردوغان در تركيه طي مقاله‌اي پرونده‌اي براي كردها و ترك‌هاي تركيه باز شد كه آنجا در يك تحليل عبارتي سه کلمه‌اي درج شد که برخي از آن توهين به كردهاي ايران را برداشت كرده بودند؛ در صورتي كه اصلا موضوع ربطي به ايران نداشت.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در پاسخ به پرسشي درباره رد صلاحيت‌هاي اصلاح‌طلبان نيز گفت: اين موضوعي است که هميشه در آستانه انتخابات دچار آن بوده‌ايم؛ اما در اين دوره ميزان رد صلاحيت‌شدگان توسط هيات‌هاي اجرايي بالا بود. نكته ديگر اين كه در سال گذشته مجلس قانوني را گذارند که در آن علاوه بر مراجع استعلامي چهارگانه، دريافت اطلاعات مردمي نيز براي بررسي صلاحيتها اضافه شد و بعدا گروه‌هايي براي جمع‌آوري اين اطلاعات بسيج شدند.

وي ابراز عقيده كرد: اين گروهها نه خودشان صلاحيت اين كار را داشتند و نه افرادي كه مورد سوال قرار مي‌گرفتند صلاحيت اظهار نظر داشتند، ضمن اين كه سوالات مطرح شده نيز با هيچ يك از موضوعات قوانين انتخابات تطبيق نداشت و اصولا بيشتر آن‌ها بي‌مورد و غيرمرتبط بود كه يکي از ريشه‌هاي رد صلاحيت‌ها نيز اين همين اظهارات غيرمستند و غيرقابل دفاع است.

عطريان‌فر در ادامه در پاسخ به دانشجويي که عنوان كرد « نشريات شما حزبي است و نمي‌تواند در تحقق جامعه مدني موثر باشد»، گفت: اتفاقا از اين که نشريات واجد خط سياسي باشند دفاع مي‌کنم و بسيار هم خوب است و اشکالي ندارد که مثلا آن آقاي محترمي كه واقعا مظهر عقب‌ماندگي رسانه شده‌اند، انديشه خود را در يك رسانه عرضه کنند.

رييس شوراي سياست‌گذاري هفته‌نامه شهروند امروز تصريح كرد: هيچ رسانه‌اي نمي‌تواند فاقد تعلقات سياسي باشد؛ اما مهم اين است که اگر متعلق به يک تفکر سياسي است آن را با جوانمردي و واقعيت عرضه کند؛ استقلال در حرفه اين است که شما مزدور نباشيد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه