sayenews.com

کد خبر : ۱۴۲۳
پ
تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۵۶
بعد هم پيكر نيمه جانش را ترك موتوسيكلت نشانده و در بيابان هاى اطراف خط آهن با چند ضربه كارد مجروحش كرديم، سپس براى آن كه جسدش قابل شناسايى نباشد، در حالى كه هنوز زنده بود، با پاشيدن بنزين او را سوزانديم.
۵ پسر جنايتكار به اتهام ربودن، آزار و اذيت و سوزاندن دختر جوانى صبحگاه ديروز در زندان مركزى قم به دار مجازات آويخته شدند.اين حكم در حالى اجرا شد كه پنج متهم ديگر به درخواست قضات ديوانعالى كشور بار ديگر پاى ميز محاكمه مى روند.

كشف جسد سوخته
صبح ۱۴ مرداد ۸۶ مأموران پليس ۱۱۰ قم در جريان كشف جسد نيمه سوخته دخترى جوان زير پل خط آهن روستاى قم رود قرار گرفتند. بدين ترتيب بازپرس كشيك ويژه قتل و اكيپى از كارآگاهان جنايى پليس آگاهى خود را به محل جنايت رسانده و به تحقيق درباره اين جنايت پرداختند. پس از بررسى صحنه جرم و نمونه بردارى از آثار باقيمانده، جسد براى شناسايى هويت و تعيين علت اصلى مرگ به پزشكى قانونى منتقل شد.

شناسايى قربانى
در حالى كه هيچ مدرك و نشانى براى كشف هويت جسد دختر جوان وجود نداشت، كارآگاهان در رديابى هاى پليسى دريافتند ۹ روز قبل اعضاى خانواده اى با مراجعه به اداره آگاهى از ناپديد شدن مرموز دخترشان «نرگس» خبر داده اند. قرار بود دختر جوان يك هفته پس از ناپديد شدن به خانه بخت برود. بدين ترتيب پس از بررسى هاى دقيق و احضار خانواده، جسد «نرگس» شناسايى شد.

معماى قتل
كارآگاهان در نخستين گام تحقيقاتى متوجه شدند پسر جوانى در گذشته علاقه زيادى به نرگس داشته اما با مخالفت خانواده دختر براى ازدواج روبه رو شده است. بدين ترتيب با احتمال اين كه خواستگار سابق «نرگس» در ماجراى ربودن و قتل وى نقش داشته باشد، او دستگير و تحت بازجويى قرار گرفت.وى در تحقيقات پليسى گفت: «من و نرگس به دليل علاقه زياد تصميم به ازدواج داشتيم. اما خانواده او برخلاف ميل باطنى اش وى را به عقد پسرعمويش درآوردند. تا اين كه مدتى قبل «نرگس» را در خيابان ديدم. وقتى به صورتش نگاه كردم، آثار كبودى و زخم ديدم. با اين تصور كه شوهرش او را كتك زده، سر راهش قرار گرفتم و با اصرار از او خواستم تا حقيقت را بگويد. او هم گفت: چند روز قبل وقتى به عنوان مسافر سوار يك خودروى پيكان سفيد شدم پس از طى مسافت كوتاهى، سرنشينان آن با تهديد چاقو مرا به قلعه اى متروكه كشانده و به طرز وحشيانه اى مورد آزار و اذيتم قرار دادند.

پسر جوان ادامه داد: وقتى اين ماجرا را شنيدم به شدت عصبانى شده و تصميم به انتقام از ۵ پسر شرور گرفتم. به همين خاطر با شماره تلفنى كه «نرگس» از يكى از آنان گرفته بود، چند روز بعد در يك قرار ملاقات صورى او را شناسايى كردم. بعد هم همراه چند نفر از دوستانم او را به خارج شهر كشانده و به شدت مورد ضرب و جرح قرار داديم.

قلعه مخروبه
بدين ترتيب پليس با شناسايى قلعه متروكه و كشف سرنخ هاى ديگر مخفيگاه عاملان جنايت را شناسايى و آنان را بازداشت كردند.

دو پسر شرور كه متهمان اصلى جنايت بودند، با اعتراف به آزار و اذيت دختر جوان گفتند: وقتى «نرگس» را به عنوان مسافر سوار كرديم هيچ شناختى از او نداشتيم. بنابراين با تهديد چاقو او را به قلعه مخروبه كشانده و مورد آزار و اذيت قرار داديم. اما پس از اين كه متوجه شديم دوستمان از سوى خواستگار سابق نرگس كتك خورده است، تصميم به انتقام از آنها گرفتيم. سپس با نقشه اى از پيش طراحى شده هنگامى كه «نرگس» از اتوبوس پياده شد تا به خانه برود، براى دومين بار او را ربوده و همراه ۸ نفر از دوستانمان در قلعه مخروبه دختر جوان را مورد آزار قرار داديم. بعد هم پيكر نيمه جانش را ترك موتوسيكلت نشانده و در بيابان هاى اطراف خط آهن با چند ضربه كارد مجروحش كرديم، سپس براى آن كه جسدش قابل شناسايى نباشد، در حالى كه هنوز زنده بود، با پاشيدن بنزين او را سوزانديم.

شكايت ۶ پسر از جنايتكاران
با اعتراف اين دو متهم پليس توانست هشت تن از همدستان آنها را نيز دستگير كند. آنها نيز در تحقيقات به ۱۰ فقره آدم ربايى، تجاوز به عنف و دو فقره زورگيرى اعتراف كردند.

پليس در ادامه بررسى ها با شكايت هاى شش پسر جوان كه از سوى اعضاى اين باند در قلعه متروكه مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند مواجه شد.

سر انجام پرونده ۱۰ پسر جنايتكار با صدور قرار مجرميت به اتهام آدم ربايى، تجاوز به عنف، سرقت و قتل براى رسيدگى به شعبه ۸ دادگاه تجديدنظر استان قم ارسال شد. نماينده دادستان نيز در برابر هيأت قضايى با شمردن ۲۳ دليل موضوع را تجاوز به عنف دانست. سرانجام ۱۰ پسر جنايتكار پس از محاكمه به اعدام محكوم شدند.

براساس اين حكم مرتضى - ۲۱ ساله - به اتهام قتل عمدى به يك بار قصاص، به اتهام تجاوز به عنف به يك بار اعدام و به اتهام آزار و اذيت چند پسر شاكى به پرتاب از بلندى محكوم شد.

هادى- ۲۴ ساله - جواد - ۲۴ ساله - حسين - ۱۹ ساله ـ و مهدى - ۲۴ ساله - نيز به اتهام تجاوز به عنف به يك بار اعدام و به اتهام آزار و اذيت پسربچه ها به يك بار پرتاب از بلندى محكوم شدند و براى ۵ متهم ديگر پرونده نيز به اتهام تجاوز به عنف مجازات اعدام در نظر گرفته شد. اما پس از اعتراض آنها پرونده در اختيار قضات ديوانعالى كشور قرار گرفت. قضات دادگاه نيز پس از بررسى هاى دقيق حكم اعدام ۵ متهم را مورد تأييد قرار دادند. همچنين قرار شد به اتهام ۵ متهم ديگر در شعبه هم عرض رسيدگى شود.

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 6 و ۴۰ دقيقه صبح ديروز حكم اعدام ۵ پسر تبهكار با حضور جمعى از مسئولان قضايى و انتظامى و خانواده قربانى در زندان مركزى قم به اجرا درآمد. قرار است به زودى ۵ همدست ديگرشان نيز در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قم محاكمه شوند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه