sayenews.com

کد خبر : ۱۵۱۲۳
پ
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۷
نمایندگان مجلس در جریان اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه ششم، اساسنامه صندوق توسعه ملی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.


به گزارش سایه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 آذر ماه) پارلمان، ایرادهای شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه  کشور را بررسی کردند و ماده 17 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به استثنای جزء (11) بند (ی) آن به شرح زیر جایگزین ماده (17) می شود:

ماده 17: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

بر اساس بند الف ارکان صندوق عبارتند از:

1-هئت امنا

2-هیئت عامل

3-هیئت نظارت

بر اساس بند ب این ماده هیئت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1-راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها

2-تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

3- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

4- انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیئت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)

5- عزل رئیس و اعضای هیئت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا و تصویب هیئت امنا

6-اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی

7- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

8-تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نبشاد.

بر اساس بند ج هیئت امنا

ترکیب اعضای هیئت امنا به شرح زیر است:

1-رئیس‌جمهور( رئیس هیئت امنا)

2-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت امنا)

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5-وزیر نفت

6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

8- رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

9-دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

10- دادستان کل کشور

تبصره 1-جلسات هیئت امنا حداقل‌ سالی دو بار تشکیل می‌شود

تبصره 2- جلسات هیئت امنا با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد

تبصره 3- روسای هیئت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیئت امنا شرکت نمایند

تبصره 4- هرگونه تصمیم هیئت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثرالانتشار به انتخاب هیئت امنا، درج می گردد.

تبصره 5- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می شود.

براساس تبصره 6 بودجه ستاد صندوق به تصویب هیئت امنا می رسد.

در بند (د) آمده است: به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:

1- پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیر بخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امنا

2- پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیئت امنا

3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترفل های داخلی مناسب

5- تأیید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیئت امنا

6- ارائه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا یا رئیس هیئت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیئت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیئت عامل قرار می گیرد.

9-اجرای مصوبات هیئت امنا

10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیئت امنا

11- افتتاح یا بستن حساب های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق

13- سایرموارد ارجاعی از سوی هیئت امنا

در تبصره 1 آمده که برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیئت امنا خواهد بود.

در تبصره 2 نیز آمده که اعضای هیئت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیئت عامل مشمول حکم مندرج در اصل 142 قانون اساسی می باشند.

براساس تبصره 3 دوره تصدی هیئت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

براساس تبصره 4 کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قرادادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیئت عامل که توسط این هیئت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

در تبصره 5 آمده که تصمیمات هیئت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

براساس بند هـ رئیس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیئت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیئت عامل

3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیئت عامل و هیئت امنا

4- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق

5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیئت عامل به هیئت امنا

6- اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق

7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیئت عامل حداقل هر سه ماه یکبار

8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خا رجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایت مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

10- سایر امور ارجاعی از سوی هیئت عامل

براساس بند و به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.

در تبصره 1 آمده است: نظارت این هیئت نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

براساس تبصره 2 هیأئت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیئت نظارت انتخاب خواهند شد.

در بند ز آمده که وظایف هیئت نظارت:

1- رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی؛

2- رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیئت در ایفا وظایف خود وبدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده ومی تواند به ا طلاعات ومدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیئت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیئت امنا و مجلس شورای ارائه دهد.

در تبصره این بند آمده که هیئت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

دربند ح آمده که منابع صندوق:

1- حداقل معادل 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

2- حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر

3- افزایش سهم واریزی از منابع بندها 1 و 2 هر سال به میزان سه واحد درصد

4- 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد

5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیئت امنا با رعایت قوانین مربوط

6- سود خالص صندوق طی سال مالی

7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سد سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار

8- 20 درصد منابع موضوع جزء (د) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور

براساس تبصره 1 بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

بر اساس بند ط  آمده که مصارف صندوق:

1-اعطای تسهیبلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایران که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

3-اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

5-اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می باشد.

6- تأمین هزینه‌های صندوق

تبصره 1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره 2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره 3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

بر اساس بند ی آمده که سایر مقررات:

1-سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیئت عامل تعیین می‌شود.

2-سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می‌شود.

3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه ‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

4-مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباد بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.

تبصره 1- از نظر این ماده موسسات و شرکت‌ها در صورتی غیر عمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره 2-بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضای هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره 3-صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

5-سال مالی صندوق از اول فروردین ماه، هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.

6-صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیئت امنای صندوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

7-رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

8- هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیئت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیئت امنا تسلیم گردد.

10-صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.
منبع: تسنیم
برچسب ها: صندوق توسعه ملی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه