sayenews.com

کد خبر : ۱۵۵۱
پ
تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۷
كتاب در انعكاس فعاليت‌هاي كيفي وزارت ارشاد به مسايلي چون جهت‌گيري ها ، سياست‌گذاري ها ، ايجاد تشكيلات،ابتكارات، ابداعات ونوآوري‌ها اشاره كرده است تا مرجع قابل استنادي براي استفاده برنامه ريزان و دست اندركاران فرهنگي كشور باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كارنامه فعاليتهاي خود را در دو سال نخست دولت محمود احمدي نژاد در قالب يك كتاب منتشر كرد.

اين كتاب ‪۱۳۶‬صفحه‌اي كه به همت دفتر روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و تدوين شده است، تلاش مي‌كند تا عملكرد حوزه‌هاي مختلف وزارتخانه تحت مديريت محمدحسين صفار هرندي را در طول سال‌هاي ‪- ۱۳۸۴‬ ‪۱۳۸۶‬از ديدگاه كمي و كيفي معرفي سازد.

كتاب در انعكاس فعاليت‌هاي كيفي وزارت ارشاد به مسايلي چون جهت‌گيري ها ، سياست‌گذاري ها ، ايجاد تشكيلات،ابتكارات، ابداعات ونوآوري‌ها اشاره كرده است تا مرجع قابل استنادي براي استفاده برنامه ريزان و دست اندركاران فرهنگي كشور باشد.

در ترسيم كمي فعاليت‌ها نيز با ارايه آمارو ترسيم نمودارها، اقدامات وزارتخانه از سال‌هاي ‪۸۴‬تا ‪۸۶‬به صورت مقايسه‌اي بررسي شده است.

كتاب گزارش عملكرد نه تنها عملكرد معاونت‌هاي تخصصي وزارتخانه شامل معاونت امور فرهنگي، معاونت امور هنري ، معاونت امور سينمايي ، سمعي و بصري و معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را شرح مي‌دهد بلكه به بررسي عملكرد ساير بخشهاي وزارتخانه نظير معاونت اداري و مالي و امور استان ها،معاونت برنامه ريزي و توسعه و مراكز تابعه همچون مركز هماهنگي توسعه و ترويج فعاليت‌هاي قرآني كشور، ستاد عالي نظارت بركانون هاي فرهنگي هنري مساجد و مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال نيز پرداخته است .

با نگاهي اجمالي به فعاليت‌هاي گروه مشاوران جوان، بخش حمايت از هنرمندان و دفتر روابط عمومي ، عملكرد اين قسمت‌ها نيز در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است .

كتاب گزارش عملكرد وزارت ارشاد، با بررسي فعاليتهاي حوزه معاونت فرهنگي، تقويت و ترويج كتابخواني در جامعه از طريق توليد كتاب مناسب و ايجاد زمينه براي دسترسي عموم مردم و اجراي برنامه‌هاي متنوع فرهنگي براي ارتقاي روحيه نشاط و خودباوري را به عنوان مهمترين برنامه‌هاي اين معاونت نام برده است.

برنامه ريزي براي حضور پديد آورندگان اثار فاخر ادبيات داستاني در نمايشگاه‌ها و عرصه‌هاي بين‌المللي و ترجمه و عرضه اين آثار در بازارهاي جهاني و همچنين كمك به گسترش و ترويج كتابخواني در حوزه ادبيات ، سرمايه گذاري در توليدات داستاني كشور از طريق خريداري سوژه‌ها و طرح‌هاي داستاني از نكات مهم ديگر فعاليت‌هاي معاونت فرهنگي عنوان شده است..

كتاب يادشده ، هدفمند كردن يارانه كاغذ به عنوان يكي از كارهاي مهم معاونت امور فرهنگي نام برده و هدف از اجراي اين طرح را آن دانسته است كه كتاب با قيمت مناسب در اختيار مخاطب و مصرف‌كننده قرار گيرد .

بر اساس اين گزارش، يارانه كاغذ به صورت بن الكترونيكي كتاب ، تخفيف در بهاي كتاب در زمان برگزاري نمايشگاه‌هاي كتاب ، خريد كتاب از ناشران و اهداي آن به كتابخانه‌هاي كشور ، كمك به شبكه توزيع كتاب ، كمك به ناشر آثار ارزشمند و پرداخت تفاوت نرخ ارز تهيه كتاب‌هاي خارجي در نمايشگاه بين‌المللي هدايت شده است .

رشد شاخص‌هاي معاونت امور فرهنگي در سال‌هاي ‪۱۳۸۴‬تا ‪۱۳۸۶‬مشخص مي‌كند كه تعداد عناوين كتاب‌هاي منتشره شده از رقم ‪۵۱‬هزار و ‪۹۱۶‬عنوان در سال ‪۱۳۸۴‬با رشد متوسط سالانه معادل ‪۲ / ۶۱‬درصد به ‪۵۴‬هزار و ‪۶۵۸‬عنوان در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است. همچنين تعداد شمارگان كتاب‌هاي منتشر شده از رقم ‪۲۱۹‬ ميليون نسخه در سال ‪۱۳۸۴‬با رشد متوسط سالانه معادل ‪-۱/۸۳‬درصد به ‪۲۱۱‬ ميليون و ‪۵۹‬هزار و ‪۶۳۰‬نسخه در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است .

معاونت امور هنري ديگر بخشي است كه كتاب گزارش عملكرد وزارت ارشاد به تفصيل درباره آن توضيح مي‌دهد. اين معاونت طيف گسترده‌اي از وظايف شامل برنامه ريزي ، سياست‌گذاري و حمايت از بخش‌هاي هنرهاي نمايشي ، موسيقي ، تجسمي و آموزش هنر را در بر مي‌گيرد .

با مروري بر فعاليت‌هاي معاونت هنري مشخص مي‌شود كه رويكرد و توسعه بخش هنري وزارتخانه در دولت نهم بر مبناي فرهنگ ديني و ملي جامعه اسلامي و مطابق با ارزش‌ها و سياست‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي شكل گرفته است.

بر همين اساس، سياست‌گذاري در اين معاونت در دو سال اخير به گونه اي اتخاذ شد كه رشته‌هاي هنري به سمت و سويي هدايت شوند كه در تمام موارد ، باورهاي ديني و ريشه‌هاي فرهنگ ايراني ملاك عمل قرار گيرد .

در اين گزارش به مسايلي همچون ، نگاه به شهرستان‌ها در حوزه نمايشي ، تشكيل شوراي راهبردي تئاتر ، تسريع در صدور مجوز توليد و اجراي موسيقي ، تشكيل شوراي راهبردي موسيقي ، تحول در جشنواره‌هاي موسيقي فجر ، توجه به موسيقي استان‌ها و فراگيري گسترده هنر به عنوان بخشي از فعاليت‌هاي معاونت هنري اشاره شده است .

رشد شاخص‌هاي معاونت هنري نشان مي‌دهد عناوين نمايش‌هاي توليد شده با رشد متوسط سالانه ‪۷ / ۶۱‬درصدي از ‪۳‬هزار و ‪۱۳۲‬عنوان در سال ‪۱۳۸۴‬به ‪۳‬ هزار و ‪۶۲۷‬عنوان در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است . همچنين دفعات اجراي نمايش با رشد متوسط سالانه ‪۹ /۰۷‬درصد از ‪۳۶‬هزار ‪۵۸۶‬دفعه در سال ‪۱۳۸۴‬به ‪۴۳‬هزار و ‪۵۲۴‬دفعه در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است .

در شاخص تعداد نگارخانه‌ها شاهد رشد متوسط سالانه معادل ‪۲/۴۷‬درصد هستيم ، اين تعداد در سال ‪۱۳۸۴‬به ميزان ‪۳۰۰‬باب و در سال ‪۱۳۸۶‬اين رقم به ‪۳۱۵‬ باب نگارخانه رسيده است .

همچنين تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد هنري با رشد متوسط سالانه ‪۱۸/۳۲‬درصد از هزار و ‪۸۸۳‬باب در سال ‪۱۳۸۴‬به ‪۲‬هزار و ‪۶۳۶‬باب در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است .

در حوزه سينمايي نيز مي‌توان ازسه برنامه بنيادين و كلان تحت عنوان برنامه منتهي به فيلم خوب ، برنامه منتهي به سالن خوب ، و برنامه منتهي به اكران خوب ياد كرد كه امروز در دستور كار برنامه ريزان معاونت امور سينمايي ، سمعي و بصري است .

در اين راستا حمايت از توليدات فاخر و ارزشمند سينمايي ، طرح جامع نوسازي فناوري و تجهيزات توليد و پخش فيلم‌هاي سينمايي ، طرح نوسازي سالن‌هاي سينمايي ، طرح حمايت از ساخت سالن‌هاي جديد ، طرح حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان سينماي ايران ، حمايت از اكران بين‌المللي توليدات سينمايي ايران ، حمايت از توزيع و عرضه توليدات سينمايي در عرصه نمايش خانگي ، حمايت از فيلمسازان جوان ، رونق در بخش سينماي مستند و انيميشن ، احداث شهرك سينمايي هشتگرد و تاسيس بنياد ملي بازي هاي رايانه‌اي در دستور كار وزارت ارشاد قرار گرفته است.

رشد شاخص‌هاي اين بخش نشان مي‌دهد ، فيلم‌هاي سينمايي توليد شده با رشد متوسط سالانه
‪۱۵/۴۷‬درصدي از ‪۷۵‬عنوان به ‪۱۰۰‬عنوان رسيده است .همچنين فيلم‌هاي كوتاه توليد شده با رشدي معادل ‪۶۵/۳۹‬درصد از ‪۴۵۹‬عنوان در سال ‪۱۳۸۴‬به ‪۹۸۲‬ عنوان در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است .

در شاخص ظرفيت سينماهاي فعال كشور نيز شاهد رشد متوسط سالانه ‪۶/۳۲‬درصد در سال ‪۱۳۸۶‬نسبت به سال ‪۱۳۸۴‬هستيم .

بنا بر گزارش وزارت ارشاد، در شاخص فيلم‌هاي ويديويي توليد شده شاهد رشد متوسط سالانه ‪۳۰/۰۹‬درصدي هستيم به اين معنا كه حمايت‌هاي صورت گرفته از اين فيلم‌ها از ‪۹۱‬عنوان فيلم در سال ‪۱۳۸۴‬به ‪۱۵۴‬عنوان فيلم در سال ‪۱۳۸۶‬ رسيده است .

شاخص تعداد جشنواره‌هاي سينمايي و سمعي و بصري كشور نيز در سال ‪۲۳ ، ۱۳۸۴‬مورد بوده كه با رشد ‪۳۵ /۱۳‬درصد به ‪۴۲‬مورد در سال ‪۱۳۸۶‬ رسيده است .

معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد نيز فعاليت‌ها و برنامه‌هاي خود را بر مبناي شعارهاي محوري دولت نهم قرار داده و در جهت عملياتي كردن اين شعارها و برنامه‌هاي رييس جمهوري و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گام بر مي‌دارد .

تدوين نظام جامع رسانه‌اي ، ساماندهي حمايت از مطبوعات ، ساماندهي آگهي هاي دولتي ، به روز شدن صدور مجوز نشريات و اولويت دادن به استان‌ها و مناطق محروم و توجه به نشريات تخصصي و دانشجويي از جمله اقداماتي است كه در اين راستا انجام مي‌شود .

در اين گزارش به مسايلي همچون ساماندهي حمايت از مطبوعات كشور ، تدوين نظام جامع رسانه‌اي ، توجه به استان‌ها در صدور مجوز نشريات و برگزاري دوره‌هاي آموزشي ، طرح تهيه پيش نويس آيين نامه كار حرفه‌اي روزنامه نگاري ، طرح سرشماري از روزنامه نگاران و شاغلان عرصه مطبوعات و خبرنگاران ، انتشار كتب آموزشي روزنامه نگاري و گرافيك مطبوعات طرح آسيب شناسي حرفه‌اي خبرگزاري‌ها و نشريات ، بانك اطلاعات مطبوعات خارجي ، طرح واگذاري وظايف كانون‌هاي اگهي و تبليغات به استان‌ها و طرح تدوين پيش نويس لايحه حدود و ضوابط تبليغات بازرگاني كشور اشاره شده است .

رشد شاخص‌هاي معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي نيز نشان مي‌دهد نشريات در حال انتشار از رقم هزار و ‪۹۴۳‬عنوان در سال ‪۱۳۸۴‬با رشد متوسطي معادل ‪۵/۴۲‬ درصد به دو هزار و ‪۱۶۰‬عنوان در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است .

بر اساس اين گزارش، تعداد كانون‌هاي تبليغاتي در سال ‪۱۳۸۴‬حدود ‪۳‬هزار و ‪۵۶۴‬كانون بوده كه در سال ‪۱۳۸۶‬با رشد متوسطي معادل ‪۱۱/۹۷‬درصد به ‪۴‬ هزار ‪۴۶۸‬كانون رسيده است .

نشريات محلي در حال انتشار نيز با رشدي معادل ‪۱۴/۸۹‬درصد از ‪۵۰۰‬عنوان در سال ‪۱۳۸۴‬به ‪۶۶۰‬عنوان در سال ‪۱۳۸۶‬افزايش يافته است.

همچنين تعداد خبرگزاري‌هاي غير دولتي از ده موسسه در سال‪ ۱۳۸۴‬با رشد ‪۹/۵۴‬درصدي به ‪۱۲‬موسسه در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است . نمايندگي‌هاي رسانه هاي خارجي در ايران نيز از ‪۱۰۶‬نمايندگي در سال ‪۱۳۸۴‬با ‪۶/۸۴‬درصد رشد به ‪۱۲۱‬مورد در سال ‪۱۳۸۶‬رسيده است .

به گفته وزارت ارشاد، در مورد شاخص تعداد عناوين نشريات ديني نيز شاهد رشد متوسطي معادل ‪۳/۶۹‬درصد در سال ‪۱۳۸۶‬نسبت به سال ‪۱۳۸۴‬هستيم . همچنين تعداد عناوين نشريات كودكان و نوجوانان از ‪۳۰‬عنوان در سال ‪۱۳۸۴‬با رشد متوسط ساليانه‪ ۱۵/۴۷‬درصد به ‪۴۰‬عنوان در سال ‪۱۳۸۶‬افزايش يافته است .

در بخش معاونت اداري و مالي علاوه بر گزارش عملكرد اين اين معاونت به طرح‌هاي عمراني در سطح ملي اشاره شده است .آمارها در اين مورد نشان مي دهد ، تعداد ‪۲۳۹‬پروژه كه آغاز بعضي از آنها از سال ‪۱۳۶۶‬مي‌باشد ( حدود ‪۱۸‬سال قبل )كه تا قبل از شروع دولت نهم تنها ‪۳۸‬درصد پيشرفت داشتند ، با شروع دولت نهم تا پايان سال ‪۵۱ / ۵ ، ۱۳۸۶‬درصد از پروژه‌ها به مساحت ‪۴۰۶۲۱۹۰‬متر مربع تكميل شده‌اند كه به رغم مشكلات بخش طرح‌هاي عمراني بسياري از فرهنگسراها و ساختمان‌هاي اداري به مرحله بهره برداري رسيده است.

وضعيت پروژه‌هاي عمراني ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان‌ها كه در دولت نهم آغاز شده است ، نيز نشان مي‌دهد از ‪۲۱۳‬پروژه با ‪۴۳‬درصد پيشرفت كاري ، ‪۱۳۷‬پروژه در دست احداث ، ‪۱۷‬پروژه افتتاح شده ، ‪۷۷‬پروژه آماده بهره برداري است، ‪۴۴‬پروژه آماده تجهيز و ‪۳۸‬پروژه نيز آماده شروع عمليات هستند .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه