sayenews.com

کد خبر : ۲۵۴۰۷
پ
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۵
دزدان خانه ها وقتی با صاحبخانه روبه رو می شدند با چاقو و قمه به جانش میافتادند و پس از زندانی کردن او در یکی از اتاق ها، دست به سرقت از خانه میزدند.
به گزارش سایه، اعضای این باند چند سارق حرفه ای هستند که به ده ها خانه در نقاط بالای شیراز دستبرد زده اند.

آن ها سرقت هایشان را از ماه ها پیش شروع کردند و با شناسایی خانه هایی که به نظر می رسید کسی داخلشان نیست، وارد آنجا می شدند و شروع به جمع آوری لوازم باارزش از جمله پول و طلا میکردند. حتی درصورتی که حدسشان غلط از آب در می آمد و با صاحبخانه روبه رو می شدند با چاقو و قمه به او حمله میکردند و وی را به باد کتک میگرفتند.


سپس داخل یکی از اتاق ها حبسش می کردند و به سرقت ادامه میدادند. فعالیت این باند و تحقیقات پلیس برای دستگیری آنها ادامه داشت تا اینکه مهمترین سرنخ پرونده در جریان یکی از سرقتها بهدست آمد.


چندی قبل دزدان در حال سرقت از خانهای در یکی از خیابان های شیراز بودند اما صاحبخانه در حالی که اعضای خانوادهاش مهمان همسایه طبقه دوم بودند،تنها به خانه برگشت. او با دیدن سارقان که سرگرم جست و جو در خانه بودند شروع به سر و صدا کرد اما دونفر از دزدان با تهدید چاقو و قمه، صاحبخانه را به شدت زخمی کردند در این میان در حالی که اعضای خانواده صاحبخانه متوجه موضوع شده بودند پایین آمده و با پیکر غرق در خون وی رو به رو شدند به محض حضور اعضای این خانواده سارقان از ترس با قمه به جان یکی دیگر از اعضای خانواده افتادند و او را نیز زخمی کرده و متواری شدند. در این میان یکی از همسایه ها شماره پلاک خودروی دزدان را یادداشت کرد و همین سرنخی شد برای دستگیری این باند مخوف.
ردیابی سارقان
ردگیری شماره پلاک مورد نظر، کارآگاهان را به یکی از استان های دیگر رساند. بعد از هفتهها تحقیقات شبانه روزی، این خودرو شناسایی و راننده آن دستگیر شد. مرد جوان به اداره آگاهی انتقال یافت و مالباخته به محض دیدنش، وی را شناخت و گفت که او یکی از دزدانی بوده که دست به سرقت از خانهاش زدند.
متهم که چارهای جز بیان حقیقت نداشت به عضویت در باند بزرگ سرقت از خانهها اعتراف کرد و مدعی شد که سردستههای باند سه تبهکار حرفهای هستند.
با اطلاعاتی که این مرد به پلیس داده بود، اعضای باند شناسایی شدند اما همچنان از مخفیگاه آنها اثری نبود. آنها که متوجه لورفتن گروهشان شده بودند، متواری شده و زندگی مخفیانهای در پیش گرفته بودند.


سرقت در سراسر شیراز
درحالیکه تلاش برای دستگیری سردستههای باند ادامه داشت، دزد دستگیر شده اعترافات عجیبی را به زبان آورد. اعترافاتی که نشان از گستردگی فعالیت این باند در شیراز داشت. وی گفت که در نقاط بالا شهر شیراز سرقت داشتهاند. دزد حرفه ای مدعی شد که به دهها خانه در مناطق معالی آباد، فرهنگ شهر و... دستبرد زده و میلیونها تومان اموال با ارزش را به سرفت بردهاند. متهم دستگیر شده اعتراف کرد که اگر در جریان سرقت با صاحبخانه روبه رو میشدند، سردسته های باند با چاقو و قمه به جان آنها میافتادند و نقشه سرقت ادامه پیدا میکرد.


اعتراف به سرقت از 15 خانه
با اعترافات سارق، در حالی که تلاش ها برای دستگیری سردسته این باند ادامه داشت وی مدعی شد که در این میان از بیش از 15 منزل مسکونی در شیراز سرقت کرده اند. این سارق مدعی شد با شناسایی منازل شبانه به امید اینکه کسی در منزل نیست وارد آنجا شده و دست به سرقت می زدند. همزمان با تحقیقات، شاکی که از سوی آنها مورد ضرب و شتم قرارگرفته بود، متهم را شناسایی کرد.


وی گفت: وقتی اعضای این باند وارد خانه ما شدند، من و اعضای خانواده ام در طبقه دوم بودیم با شنیدن سر و صدا به منزلمان آمدم. در این میان یکی از سارقان به محض دیدنم به من حمله کرد و با قمه ضربهای به من زد. آنها یکی دیگر از اعضای خانواده ام را نیز زخمی کردند بههمین دلیل تنها خواستهام مجازات اعضای این باند مخصوصا سارقی است که با چاقو و قمه ما را زد.


با توجه به اعترافات صریح عضو اصلی گروه سارقان به دهها سرقت همراه با ضرب و شتم، این پرونده هم اکنون در شعبه دهم دادسرای جنایی شیراز نزد بازپرس محمدی دره شوری تحت رسیدگی است و تحقیقات برای دستگیری سارقان متواری که سه نفر هستند ادامه دارد.


منبع: خبرجنوب 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه