sayenews.com

کد خبر : ۲۵۷۴۵
پ
تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۵
هنر خیابانی وجود دارد تا هم ما را شگفت زده کند و هم الهام بخش ما باشد و محیط های شهری که اغلب کسل کننده هستند را تکانی دهد و چشم انداز تازه ای در محلات و خیابان هایی ایجاد کند که در غیراین صورت یکنواخت معمولی بود.
به گزارش سایه، گاهی هنر خیابانی یک گام فراتر می رود و نه تنها دنیای پیرامون ما را تغییر می دهد بلکه واقعا با آن تعامل می کند. مجموعه  تصاویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه منظور ما شوید. این لیست شامل برخی از هوشمندانه ترین و چشم نوازترین نمونه های تعامل هنر خیابانی با طبیعت می شود.
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت 
 
 تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت
 
تعامل هوشمندانه این هنرهای خیابانی با طبیعت
 
منبع: برترین ها 
پنجره
ویژه های سایه