sayenews.com

کد خبر : ۲۶۷۹۵
پ
تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲
خزانه خالی

به گزارش سایه، حسن روحانی رئیس جمهور فعلی اوایل سال 92 با نقدها و تخریبهای تندی که علیه عملکرد اقتصادی دولت قبل کرده بود، توانست رای مردم را به سمت خود جلب کند، یکی از این انتقادهای تند صرف صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و پرخرجی آن دولت بود.

اما، نگاهی به عملکرد 4 ساله دولت حسن روحانی نشان می دهد که خرج‌کرد این دولت در 4 سال نه تنها از مصرف 8 ساله دولت قبل بیشتر بوده بلکه در برخی شاخص‌ها به اندازه 5 دولت قبل هزینه کرده است.

فقط در یک فقره، مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی در این چهار سال بیش از 1000 هزار میلیارد تومان بوده است که دو برابر درآمد 500 هزار میلیارد تومانی دولت دهم بوده است.

در نمونه دیگر،  جمع هزینه های جاری در "دولت روحانی"، بیش از 642 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید، در مجموع 5 دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت های ششم تا دهم، مجموع هزینه های جاری کمتر از این رقم بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال 72 تا 91 یعنی طی 20 سال حدود 640 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری شده است.

همچنین در دولت یازدهم نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از 2 برابر شده و به 133 درصد رسیده است. این در حالی است که  نرخ رشد هزینه‌های جاری در دولت نهم 47.6 درصد بوده و در دولت دهم به 52.7درصد رسیده است.

در نمونه جدیدی از پرخرج بودن دولت حسن روحانی در مقایسه با دولت‌های قبل، به گزارش های تفریغ بودجه در سه دولت اخیر اشاره می کنیم که نشان می دهد، در چهار سال اخیر 880 هزار میلیارد تومان جمع مصارف عمومی دولت در بودجه‌های سال 92 تا 95 بوده است. 

این در حالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه‌های سال 88 تا 91 بیش از 409 هزار میلیارد تومان و در بودجه‌های سال 84 تا 87 نیز 257 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در دولت یازدهم 2 برابر دولت دهم و 1.5 برابر مجموع دو دولت نهم و دهم صرف بودجه عمومی شده است.

بر اساس گزارش های تفریغ بودجه، مصارف عمومی در بودجه‌های سال 92 تا 95 به ترتیب 163 ، 196، 227 و 294 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مصارف عمومی در بودجه‌های سال 88 تا 91 نیز به ترتیب 85، 88، 120 و 116 هزار میلیارد تومان و در بودجه‌های سال 84 تا 87 هم به ترتیب 55، 58، 66 و 78 هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که که کل بودجه عمرانی دولت یازدهم در این چهارسال به 100هزار میلیارد تومان هم نرسید تا رکود عمیقی را در این سالها شاهد باشیم. نرخ رشد سرمایه گذاری هم منفی بوده است.

 

 

 

همچنین در این دولت ضریب جینی افزایش یافته و فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند.


پنجره
ویژه های سایه