sayenews.com

کد خبر : ۲۶۹۲۹
پ
تاریخ انتشار : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۶
با توجه به برودت هوا در نقاط مختلف اروپا، انگورکاران برای در امان ماندن درختان مو از آخرین سرمای بهاره، در تاکستان ها شمع یا بخاری روشن می کنند.
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما 
 
محافظت از تاکستان های اروپا در برابر سرما
 
منبع: مهر 
پنجره
ویژه های سایه