sayenews.com

کد خبر : ۳۰۵۵
پ
تاریخ انتشار : ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۸:۱۰
شير» هم به سوژه انتخاباتي دولت نهم تبديل شد. تصميم دولت نهم براي گران نشدن شير تا پايان انتخابات رياست جمهوري سبب شد جمع وسيعي از دامداران کشور اعلام ورشکستگي کنند. به همين دليل ديروز مجلسي ها مجبور شدند جلسه فوق العاده تشکيل دهند.

سه وزير جهاد کشاورزي، صنايع و بازرگاني احضار شدند تا توضيح دهند چه اتفاقي افتاده که دامداران از آن تعبير به تباني کارخانه ها و وزارت صنايع و بازرگاني براي تحت فشار قرار دادن آنها مي کنند. گرچه دولت به دليل تبعات منفي اين ماجرا درخواست کرد جلسه غيرعلني باشد اما محمدرضا اسکندري وزير جهاد کشاورزي همان ابتداي جلسه به نمايندگان متوسل شد که کاري براي دامداران کنند چون کارخانه ها با هماهنگي وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع، شير را حتي ارزان تر از قيمت مصوب از دامداران خريداري مي کنند و هيچ کس هم به اعتراض دامداران توجهي نمي کند.

در حالي که مجلسي ها انتظار شنيدن چنين جملاتي را از زبان اسکندري نداشتند اما وي به صراحت گفته است دو وزارتخانه باهم تباني کرده اند که شير از دامدار کيلويي 360 تومان خريداري شود تا مبادا گران شود. به اين ترتيب گويا پس از ماجراي سيب زميني رايگان، اين بار شير گرفتار سياست هاي انتخاباتي شده است. نکته جالب اين بوده که ديروز مجلس به صحنه مجادله اسکندري از يک سو و محرابيان و ميرکاظمي از سوي ديگر تبديل شد.

به گفته نمايندگان اسکندري غيرمستقيم اظهار داشته شير را به خاطر برخي مصلحت ها ارزان مي خرند و دامدار بسيار متضرر شده است. از آن طرف هم وزير بازرگاني و ميرکاظمي آن سوي ميدان اصرار مي کنند اصلاً اين طور نيست و توقع دامدار بالا رفته است و کارخانه ها ضرر مي کنند، اگر از قيمت کنوني شير گران تر خريداري شود. مباحث که جدي تر مي شود مشخص مي شود تمام اين ارزان خريدن ها چندان مستدام نيست و قرار است «چند مدت» ديگر- البته بعد از انتخابات- شير را به قيمت بالاتري بخرند.

با اين توصيف ها دامداران بايد به نوعي سرنوشت سيب زميني کاران را تجربه کنند و دو ماه ديگر هم اين ضررها را متحمل شوند تا در اين دو ماهه شير گران نشود. به همين دليل هم اعضاي کميسيون کشاورزي در راهروهاي مجلس اظهار مي کردند دامدار نبايد هزينه راي آوردن احمدي نژاد را بپردازد.

ماجرا از اين قرار است که کارخانه ها بايد شير را از دامداران کيلويي 410 تومان خريداري مي کردند اما شير را به قيمت کيلويي 360 تومان مي خرند. وزير بازرگاني وقتي پشت تريبون مجلس رفت به کلي منکر اين ماجرا مي شود و مي گويد دامداران پرتوقع شده و مي خواهند شير را گران و به قيمت 512 تومان در هر کيلو از آنها بخريم اما کارخانه ها پول ندارند و با اين کار آنها ضرر مي کنند.

وزير کشاورزي هم با شنيدن اين سخنان معترض مي شود که اصلاً اين طور نيست و کارخانه ها شير را حتي کيلويي 410 تومان هم نمي خرند و دامدار چطور مي تواند علوفه گران بخرد اما به خاطر برخي مصالح مجبور شود شير را کيلويي 360 تومان بفروشد وگرنه شير روي دست آنها مي ماند و توليدات شان از بين مي رود.

ماجراي شير سياسي، مجلسي ها را متعجب مي کند تا آنجا که وزير کشاورزي حتي به تکذيب دوباره سخنان وزير صنايع و بازرگاني مي پردازد و مي گويد؛ اين سياست فعلي تنها براي ضربه زدن به دامدار است.

اسکندري گفته است خبر موثق دارد که اين روزها کارخانه ها هم ضرر مي کنند، البته نه از باب ارزان خريدن شير، بلکه چون دامدار حاضر نيست شيرش را به اين قيمت بفروشد کارخانه هاي توليدکننده لبنيات اين روزها با حدود 50 درصد ظرفيت کار مي کنند. همين امر سبب شده حتي کار به واردات شيرخشک هم برسد. وزير جهاد کشاورزي از آن به عنوان دومين ضربه مهلک به دامداران ياد کرده است.

اين طور که اسکندري گلايه کرده علوفه گران شده و نه تنها شير را ارزان مي خرند که حدود شش هزار تن هم شيرخشک وارد کردند. حال آنکه ايران اصلاً نيازي به واردات شيرخشک ندارد.

ميرکاظمي وزير بازرگاني که به گفته داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون اقليت از دست وزير جهاد عصباني بوده عنوان مي کند نه تنها دامدارها پرتوقع شده و انتظار دارند شير را گران از آنها بخريم بلکه اصلاً بحث انتخابات و سياست ارزان بودن شير هم در کار نيست. جواب وزير بازرگاني در مورد شيرخشک و واردات هم جالب بوده است.

وي گفته است اگر مي خواهند شيرخشک وارد نکنيم تعرفه ها را افزايش دهند. به اين ترتيب تناقض گويي هاي دو وزير صنايع و بازرگاني با سخنان وزير جهاد کشاورزي سبب شده مجلسي ها به آنچه پشت پرده واقعي ماجراست شک کنند و تصميم بگيرند يک کميته ويژه براي کشف حقيقت تشکيل شود. اما بعد از اين مجادله که بين وزراي دولت هم رخ داده نماينده ها که از جلسه غيرعلني بيرون مي آمدند ابراز تاسف کردند که چرا جلسه غيرعلني بوده چون بايد مردم هم از راديو مجلس مي شنيدند. چه اتفاقي رخ داده که اين طور صداي اعتراض دامدارها درآمده است. البته وزير کشاورزي هم قانع نشده و در پايان جلسه در گفت وگو با نماينده ها اظهار داشته چند ماه است که دامدارها درگير اين نوع روابط غيرحرفه يي و اخلاقي شده اند و در رابطه

دامدار-کارخانه دار به دليل حمايت وزارت صنايع و بازرگاني، دامدارها هيچ پناهي نداشته و در حال ضرر کردن هاي مکرر هستند.

مجلسي ها عنوان مي کردند حتي شير اگر 512 تومان هم از دامدار خريده شود باز هم کارخانه ها ضرر نمي کنند. البته محرابيان وزير صنايع اين موضوع را نپذيرفته است. موضوع يارانه هاي شير هم گويا تحت الشعاع انتخابات است چون محرابيان وقت خواسته در مورد حذف يارانه هاي شير تصميم بگيرند. به گفته قنبري وزير بازرگاني گفته است نگران هستند اگر يارانه شير حذف شود، مردم شير نخرند. به هر روي جلسه ديروز بي نتيجه پايان يافت و نتيجه نگراني هاي وزير کشاورزي در نهايت اين شد که کميته يي براي بررسي ضررها و خسارت هاي خريد شير با قيمت 360- 350 تومان تشکيل شود تا شايد اين کميته بتواند مشکل دامدار با دو وزارت صنايع و بازرگاني را رفع کند و «شير» دستمايه سياست هاي انتخاباتي نشود.

مواظب باشيد شير جايگزين سيب زميني نشود
آنچه حواشي جلسه ديروز را زياد کرد تحليلي بود که برخي از نمايندگان نسبت به سياست هاي انتخاباتي بر بازار داشتند. اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس معتقد هستند ماجراي سيب زميني به کشاورزان ضربه زد و مبادا اين بار «شير انتخاباتي» به دامداران ضربه اقتصادي بزند. رئيس کميسيون کشاورزي عنوان مي کرد اميدوار است تحليل انتخاباتي بحران شير صحت نداشته باشد چراکه نمي توان ضررهاي حاصل را به راحتي جبران کرد. وي اظهار داشته کميته فوق به سرعت پيگير اين ماجرا خواهد شد و نتيجه را به اطلاع عموم خواهد رساند. احمد توکلي هم ديروز به اظهارات وزرا معترض بود. وي حتي به غيرعلني شدن جلسه هم معترض شده و گفته هيچ دليلي براي غيرعلني شدن نبود و مردم بايد در جريان اين ماجرا قرار مي گرفتند.

منبع: اعتماد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه