sayenews.com

کد خبر : ۳۵۳۰
پ
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۹:۱۶
حضور ده ها ميليوني مردم ايران در پاي صندوق هاي رأي که به اذعان همه ناظران داخلي و خارجي "بي سابقه" بود ، يک "سرمايه ملي بي بديل" است که بي اعتنايي به آن يا خداي نکرده ، بازيچه قرار دادنش ، بزرگترين خسران خواهد بود. انتقام کشي برنده انتخابات از بقيه و نيز کارشکني بقيه در کار دولت جديد ، قطعاً به سود کشور و آينده آن نخواهد بود.
سيدضياء الدين احتشام

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، روز جمعه برگزار شد.
هر چند ارائه تحليل هاي نهايي از اين رويداد بزرگ فرصت ديگري مي طلبد ، لکن نکات زير را مي توان به طور اشارت وار و مختصر ذکر کرد:

1- حضور ده ها ميليوني مردم ايران در پاي صندوق هاي رأي که به اذعان همه ناظران داخلي و خارجي "بي سابقه" بود ، يک "سرمايه ملي بي بديل" است که بي اعتنايي به آن يا خداي نکرده ، بازيچه قرار دادنش ، بزرگترين خسران خواهد بود و اميد که هرگز چنين مباد!‏

‏2- مسوولان برگزاري انتخابات ، بايد مستدل و شفاف ، دلايل خود براي سالم بودن انتخابات را اعلام کنند تا هيچ اتهامي متوجه دولت آينده از بابت مشروعيت مردمي نباشد.‏
همچنين کساني که مدعي وجود ناراستي هايي در اين انتخابات هستند، بايد از کلي گويي پرهيز کنند و مستند سخن بگويند.‏
در اين ميان ، شورا ي نگهبان با يک وظيفه سرنوشت ساز و حساس مواجه است تا به عنوان مقام عالي نظارتي بر انتخابات در اين باره با عدالت داوري کند.‏
بديهي است داوري منصفانه و غيرجانبدارانه اين شورا ، هم به ارتقاي جايگاه آن در افکار عمومي خواهد انجاميد و هم دولت آينده را مستحکم تر خواهد کرد و به علاوه باعث خواهد شد عده اي که به نتايج اعتراض دارند به پيگيري قانوني اعتراضات خود اميدوار باشند.

3- با قطعي شدن نتايج و تأييد نهايي آن ، تمکين به نتيجه ، جزو قواعد بازي است هر چند که براي برخي افراد و گروه ها ناگوار باشد.
به هر حال جلب اطمينان افکار عمومي به اين که از آراي آنها به درستي صيانت شده است ، راهبردي ترين موضوع انتخابات است که در صورت تحقق ، مي توان به استمرار چنين مشارکت هاي بزرگي اميدوار بود. اين موضوع ، بسيار بيشتر از اين که چه کسي برنده شده يا باخته است ، اهميت دارد.‏

‏4- انتقام کشي برنده انتخابات از بقيه و نيز کارشکني بقيه در کار دولت جديد ، قطعاً به سود کشور و آينده آن نخواهد بود. بي گمان همکاري همگان در توسعه کشور و اجتناب از تنش و درگيري يک ضرورت اجتناب ناپذير است.‏

‏5- از برنده انتخابات انتظار مي رود قبل از آغاز به کار دولت دهم ، يک بار ديگر شعارها و وعده هايش را مرور کند و آنها را هميشه روي ميزکارش داشته باشد تا هرگز فراموش نکند که مردم به چه شعارها ، برنامه ها و وعده هايي رأي داده اند.‏

‏6- از دولتي که از دل چنين مشارکت عظيمي بر مي آيد، طبيعتاً انتظار مي رود با توان بيشتري در صحنه هاي بين المللي از حقوق ملت دفاع کرده و منافع ملي را پيگيري کند.‏

‏7- هواداران کانديداها ، برغم آن که در مواجهه دائمي و نزديک با يکديگر بودند ، کمتر با يکديگر درگير شدند و کوشيدند به جاي چوب و چماق ، حملات و ضد حملات تبليغي خود را با شعار و شعر و پوستر و دست نوشته شکل دهند که نشان از رشد بلوغ سياسي در جامعه ماست و بايد از اين بابت خرسند بود.

8 -جا دارد از نيروي انتظامي به نيکي ياد شود که در دوره 20 روزه تبليغات انتخاباتي ، برغم حضور شبانه روزي هواداران کانديداها در خيابان ها و غليان احساسات حاميان آنها ، بسيار حساب شده عمل کرد و از تحريک تجمع کنندگان و ايجاد محدوديت هاي غير منطقي براي آنان خودداري کرد و در عين حال در تمام اين دوره ، کنترل اوضاع را بدون مداخله گري فيزيکي و برخورد خاص ، به دست داشت و در روز انتخابات نيز حافظ نظم فرايند رأي گيري بود.‏
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه