sayenews.com

کد خبر : ۳۵۵۱
پ
تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۹:۴۵
احمدي نژاد تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران باتوجه به جايگاه ژئوپلتيک و ژئواکونوميک در منطقه بويژه با تکيه بر ظرفيت ها و توانمنديهاي اقتصادي ، فرهنگي و سياسي خود آمادگي دارد همکاريهاي خود را با سازمان همکاريهاي شانگهاي و کشورهاي عضو گسترش داده و تعميق بخشد.
رئيس جمهور امروز سه شنبه با طرح 6 پيشنهاد خطاب به سران سازمان همکاري هاي شانگهاي ابراز عقيده کرد که امروز به رغم شکل گيري تلاش هاي بسيار، اميدي براي مهار بحران اقتصادي جهان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمود احمدي نژاد، رييس جمهور با اعلام شش پيشنهاد براي ارتقاي جايگاه و توسعه نقش سازمان شانگهاي در حل مسايل منطقه اي و جهاني تصريح کرد : سازمان همکاري شانگهاي با استعدادها و ظرفيت هاي فراوان مي تواند نقش پيشتازي را در حل معضلات اقتصادي و مناقشات سياسي ايفا نمايد .

رئيس جمهور اسلامي ايران صبح امروز با حضور در اجلاس سران همکاري‌هاي شانگهاي طي سخناني در جمع اعضاي اين اجلاس با بيان اينکه بعد از اجلاس سازمان در دوشنبه تحولات زيادي را شاهد بوده‌ايم، اظهار داشت: با وجود تلاش هاي فراوان براي مهار بحران اقتصادي اميد چنداني به مهار آن وجود ندارد و افزايش موج بيکاري کاهش توليد رشد اقتصاد جهاني و فتح زندگي و معيشت مردم افزايش فقر و نابساماني هاي اجتماعي و سياسي ادامه يافته است.

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه مطمئن هستم هيچ يک از اعضاء از وضعيت موجود راضي نيست و از نبود دور نمايي روشن نگران هستند، بيان داشت: چه بخواهيم و چه نخواهيم در جهاني پيوسته زندگي مي‌کنم که تحول در هر نقطه و کشور به سرعت به کل جهان منعکس مي‌شود و همه تحت تاثير قرار مي‌گيرند.

احمدي نژاد تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران باتوجه به جايگاه ژئوپلتيک و ژئواکونوميک در منطقه بويژه با تکيه بر ظرفيت ها و توانمنديهاي اقتصادي ، فرهنگي و سياسي خود آمادگي دارد همکاريهاي خود را با سازمان همکاريهاي شانگهاي و کشورهاي عضو گسترش داده و تعميق بخشد.

متن کامل سخنان دکتر محمود احمدي نژاد در اجلاس سران سازمان شانگهاي به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه
جناب آقاي مدودف رياست محترم جمهوري فدراسيون روسيه
رؤساي محترم جمهور، عاليجنابان ، آقايان و خانمها

خداوند را سپاسگذارم که بار ديگر توفيق حضور در اين اجلاس را عنايت فرمود.

از استقبال و پذيرايي گرم و شايسته جناب آقاي مدودف رئيس جمهور محترم روسيه در برگزاري اين اجلاس و برنامه ريزي هاي بسيار خوب به عمل آمده طي مديريت يکساله ايشان بر سازمان شانگهاي تشکر و قدرداني مي نمايم. اميدوارم نتايج اين اجلاس رضايت بخش و به نفع همه کشورهاي عضو و صلح و ثبات منطقه اي و جهاني باشد.

بعد از اجلاس سازمان در دوشنبه تحولات زيادي رخ نموده است.عليرغم تلاشهاي فراوان در جهت مهار بحران اقتصادي اميد چنداني به مهار آن وجود ندارد و افزايش موج بيکاري، کاهش توليد و رشد اقتصاد جهاني و سطح زندگي و معيشت مردم و افزايش فقر و نابسامانيهاي اجتماعي و سياسي ادامه يافته است.

مطمئن هستم که هيچ يک از شما از وضعيت موجود راضي نيستيد و از نبود دورنمايي روشن نگران هستيد. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم در جهاني پيوسته زندگي مي کنيم که تحول در هر نقطه و کشور به سرعت به کل جهان منعکس مي شود و همه تحت تاثير قرار مي گيرند.

اگر رشد اقتصادي متوقف شود بيکاري و فقر گسترش و قدرت خريد مردم کاهش مي يابد و همه معاملات و تبادلات تحت تأثير آن قرار مي گيرد. زماني که بازارهاي مصرف دستخوش رکود باشند بهبود توليد در يک کشور چه فايده اي را به دنبال خواهد داشت؟

در حوزه سياسي نيز همين قاعده برقرار است. ناامني و ناپايداري سياسي در هر منطقه بر ساير مناطق اثر خواهد گذاشت. شاهديم چگونه ناامني ها و بي ثباتي هاي موجود در فلسطين اشغالي و افغانستان و عراق ، منطقه و به شکل ديگري کل جهان را تحت تأثير قرار داده است.

روشن است که اتخاذ تصميمات جداگانه کشورها ممکن است آثار موضعي داشته باشد ليکن نمي تواند تبعات مشکلات جهاني را مهار کند . از اين رو اخذ تصميمات جمعي در موضوعات اقتصادي، سياسي، فرهنگي به ثبات و بهبود وضعيت در همه کشورها کمک خواهد کرد و اصولاً فلسفه تشکيل سازمان شانگهاي تأمين منافع جمعي کشورهاي عضو در مرحله اول و تأمين صلح و ثبات منطقه اي و صلح جهاني در مرحله دوم بوده است.

با همکاريهاي جمعي مي توان تحولات جهاني را به نحو موثري به نفع کشورهاي عضو مديريت کرد والا همه ما بايد تابع تحولات و متأثر از آن و تامين کننده خسارات نظام سرمايه داري بين الملل باشيم.

با روي کار آمدن دولت جديد در آمريکا انتظار مي رفت تغييرات قابل توجهي در سياستها و اهداف آن دولت رخ بنمايد اما متأسفانه تاکنون اقدام عملي قابل توجهي از خود ارائه نکرده است. عراق در اشغال مانده است. ناامني ها در افغانستان تشديد شده و گسترش يافته است. موضوع فلسطين همچنان باقي است. بحرانهاي اقتصادي و سياسي نيز گريبانگير دولت آمريکاست و اميدي به حل آن وجود ندارد. کشورهاي متحد آمريکا نيز نتوانسته اند بر بحرانها مسلط شوند.

تحولات و نابسامانيهاي سياسي و اقتصادي بين المللي بر ناکارآمدي نظامات سياسي و اقتصادي بين المللي گواهي مي دهد. مطمئن هستيم که مشکلات جاري ، ناشي از مباني نظري و ساختارهاي سياسي و اقتصادي رو به پايان حاکم بر جهان است و کاملا واضح است که دوران امپراطوريها به پايان رسيده و قابل بازسازي نيست. مشاهده مي کنيد که عليرغم بروز بحرانهاي شديد جهاني ، نهادها و سازکارهاي موجود اقتصادي و سياسي در جهان دست نخورده باقي مانده است. آيا واقعا ميتوان اميد داشت که کسي از طريق اين سازوکارها و نظامات و ساختارهاي کهنه بتواند بر مشکلات فائق آيد . تغييرات اساسي يک ضرورت حتمي و گريز ناپذير است.

سازمان همکاري شانگهاي با اغتنام فرصت و باتوجه به سرمايه هاي کم نظير از منابع عظيم طبيعي تا نفت و گاز، تکنولوژي و منابع بي پايان انساني همراه با فرهنگ هاي متعالي و ارزش هاي مشترک و ديگر استعدادهاي فراوان و متنوع مي تواند حقيقتاً نقش پيشتازي را در حل معضلات اقتصادي و مناقشات سياسي ايفا نمايد و راه را براي تحولات مثبت و اساسي در همه زمينه ها باز و در اصلاح نظامات سياسي و اقتصادي بين المللي و همچنين مديريت جهاني نقش شايسته اي ايفا نمايد. ظرفيت اين سازمان بسيار فراتر از آن است که امروز مورد توجه قرار دارد.

باتوجه به موارد فوق و دستور کار اجلاس پيشنهاد مي نمايد:

1- از آنجا که عدالت و احترام متقابل بهترين و کاملترين پايه ارتباطات و همکاريهاي سازنده و پايدار است ، با يک عزم همگاني در جهت نهادينه سازي اين دو اصل در مناسبات بين المللي حرکت نمائيم.

2- مشورت هاي اقتصادي و سياسي، فرهنگي و امنيتي به نحو گسترده تري ادامه يابد و دبيرخانه نقش فعال تري ايفا نمايد.

3- تعاملات اقتصادي بين کشورهاي عضو با استفاده از ارز رايج کشورها و با تأسيس بانک سازمان شانگهاي با مشارکت اعضاء تسهيل گردد و گسترش يابد.

4- در نشست قبلي پيشنهاد گرديد سازمان از هم اکنون نسبت به مقدمه سازي و تعيين پول واحد براي دراز مدت اقدام نمايد. مجدداً بر اين امر تأکيد مي نمايد.

5- دو کميته سياسي و اقتصادي با شرکت کشورهاي عضو براي بررسي دقيق تر اوضاع جهاني و ارائه پيشنهادات مفيد جهت نيل به مباني نظري مشترک سياسي و اقتصادي و اصلاح ساختارهاي بين المللي و ايجاد انسجام و هماهنگي در سياستهاي منطقه اي و جهاني و تعريف پروژه هاي مشترک تشکيل گردد.

ضمن آرزوي موفقيت روزافزون براي همه تأکيد مي کنم جمهوري اسلامي ايران باتوجه به جايگاه ژئوپلتيک و ژئواکونوميک در منطقه بويژه با تکيه بر ظرفيت ها و توانمنديهاي اقتصادي ، فرهنگي و سياسي خود آمادگي دارد همکاريهاي خود را با سازمان همکاريهاي شانگهاي و کشورهاي عضو گسترش داده و تعميق بخشد.

مجدداً از جناب مدودف رئيس جمهور محترم روسيه به خاطر مديريت و ميهمان نوازي شايسته ايشان تشکر مي کنم و براي رياست آينده سازمان و همچنين همه ملتها آرزوي موفقيت، سلامت و عزت دارم.»
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه