sayenews.com

کد خبر : ۳۷۹۰
پ
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۳۸۸ - ۱۹:۲۵
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در هر مرجع رسمي پس از رسيدگي نهايتاَ يك نظر نهايي اعلام مي‌شود. اگر نظر را نخواهيد قبول داشته باشيد سنگ روي سنگ بنا نمي‌شود اگر خدشه‌اي به انتخابات وارد شود مراجع رسمي بايد پاسخگو باشند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز ضمن تشكر از حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي گفت: مردم ايران با حضور در پاي صندوق‌هاي راي حماسه ديگري آفريدند و مهر تائيدي به نظام جمهوري اسلامي ايران زدند. طبعاَ اين حماسه حضور را بايد قدرشناس باشيم و بتوانيم از اين فرصت‌ها در راه رشد و تعالي كشور قدم برداريم.
وي در خصوص بحث صلاحيت كانديداها اظهار داشت: در خصوص نحوه بررسي صلاحيت بايد گفت به هر حال شوراي نگهبان جمعي از فقها و حقوقدانان هستند كه راي‌گيري در آنجا با اكثريت است و اكثريت نسبت به موضوعات مختلف، تائيد قانون و يا صلاحيت افراد اظهارنظر مي‌كند.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: در شوراي نگهبان چنانچه در خصوص صلاحيت‌ها پس از بررسي‌ها اگر شخصي هفت راي منفي داشته باشد، صلاحيت وي مورد تائيد قرار نمي‌گيرد و اگر شش و يا كمتر راي منفي داشته باشد، مورد تائيد شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. سيستمي كه در شوراي نگهبان است بر اساس راي‌گيري اكثريت است كه در خصوص انتخابات اخير به اتفاق آرا صحت انتخابات تائيد شد.
كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تائيد نتايج انتخابات از سوي شوراي نگهبان آيا معترضين فرصت ديگري دارند و اگر مجدداَ اعتراض كردند حكمشان چيست؟ گفت: با توجه به اينكه بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي مرجع نهايي بررسي انتخابات، شوراي نگهبان است با اظهارنظر شب گذشته شورا، پرونده انتخابات مختومه شد و از اين به بعد اعتراض يا شكايات قابل رسيدگي نيست.
خبرنگاري به بازشماري 10 درصد صندوق‌ها اشاره كرد و گفت: در اين بررسي‌ها راي براي برخي از كانديداها كاهش يا افزايش يافته است دليل اين امر چيست ، كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ اظهار داشت: طبعاَ در هر بازشماري تعدادي از آرا كاهش يا افزايش مي‌يابد اما ميزان اصلي آرا تغيير نمي‌كند. اين امر به خاطر خطاي انساني است و فقط مربوط به اين دوره نيست.
وي ادامه داد: گاهي در مجلس تشكيك به وجود مي‌آيد كه اگر دوباره بازشماري شود، شاهد اختلاف آرا خواهيم بود.
كدخدايي با بيان اينكه در بازشماري 10 درصد صندوق‌ها آراي اختلافي آنقدر كم است كه قابل توجه نيست، در خصوص اعلام نتايج اين بازشماري اظهار داشت: نتايج بازشماري 10 درصد از صندوق‌ها در گزارشي تفصيلي اعلام خواهد شد اما آنقدر ناچيز است كه قابل ذكر نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بعد از تائيد نتايج انتخابات از سوي شوراي نگهبان تنفيذ چه زماني صورت مي‌پذيرد، گفت: اين مساله مربوط به شوراي نگهبان نيست و بعد از تائيد انتخابات و اعلام آن به وزارت كشور همان وزارتخانه به همراه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين تاريخ مراسم تنفيذ اعلام‌نظر مي‌كند.
خبرنگاري با بيان اينكه در اين دوره كانديداها بيشترين اعتراض را به نتايج انتخابات داشتند، حجم شكايت و مستندات آنان به چه ميزان بود كه كدخدايي در پاسخ گفت: طبق ماده 80 قانون انتخابات، شكايت را بايد از گزارش‌هاي غيرمستند تفكيك كرد آنچه كه ما مكلف به رسيدگي هستيم شكايت مستند طبق ماده 80 قانون انتخابات است و قطعاَ گزارش‌هاي غيرمستند را طبق قانون مكلف به رسيدگي نيستيم اما به گزارش‌هاي غيرمستند نيز در اين دوره رسيدگي كرديم.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: شكايت‌ها در اين دوره از انتخابات نسبت به انتخابات دوره قبل يك چهارم است، يعني سه چهارم شكايت‌ها كاهش يافته است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي كانديداها صرف‌نظر از اتمام انتخابات و اعلام نظر شوراي نگهبان بر شكايت خود باقي هستند، گفت: مباحث قضايي و پيگيري‌هاي حاشيه‌اي كه ارتباط مستقيم با شوراي نگهبان ندارد، مربوط به اين شورا نبوده و قاعدتاَ آنچه كه در حيطه كاري شوراي نگهبان است نظارت بر روند انتخابات مي‌باشد كه نتيجه آن نيز شب گذشته به وزارت كشور اعلام شد.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از كانديداها مدعي شده‌اند كه پاره‌اي از صندوق‌هاي اخذ راي دوجداره بوده و تعدادي از آرا از پيش در صندوق‌ها وجود داشت، اينگونه پاسخ داد: اين ادعا همانند آن است كه بگوييم اكنون اين سالن كه خبرنگاران در آن وجود دارند، خالي از جمعيت است.
در ادامه اين نشست خبري خبرنگاري در خصوص تصاويري كه بر روي خروجي خبرگزاري‌ها از شمارش آرا وجود داشت، پرسيد و گفت كه به نظر مي‌رسد برخي از تعرفه‌ها به حدي نو و تازه بوده كه حتي تا نخورده است و همچنين به اظهارات اميدواررضايي مبني بر اينكه حدود 70 تا 80 درصد آرا با يك خودكار و يك دست‌خط نوشته شده بودند، كدخدايي پاسخ داد: طبيعتاَ قوه قضائيه بايد پيگير اين موضوعات بوده و با كساني كه اينگونه شايعات را مطرح مي‌كنند، برخورد كند. زيرا شمارش آرا در مقابل دوربين‌هاي صدا و سيما و هيات‌هاي نظارت و اجرايي شوراي نگهبان صورت گرفت.
وي افزود: بنابراين صرف تا خورده بودن يا تا نخورده بودن براي اثبات وقوع تخلف كافي نبوده، بلكه بايد مدارك ديگري نيز وجود داشته باشد.
وي همچنين در خصوص برخي پافشاري‌ها بر اعتراضات به نتيجه انتخابات اظهار داشت: واكنش شوراي نگهبان هماني است كه در گذشته مطرح شده، يعني شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي نظر خود را اعلام كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اتمام ساعت راي‌گيري در ساعت 10 شب پاسخ داد: طبيعتاَ اين از اختيارات وزارت كشور بود البته برخلاف گذشته انتخابات صبح از ساعت هشت به جاي ساعت 9 شروع شد و تا ساعت 10 ادامه يافت. اما مقرر شد در شعبي كه مردم حضور دارند اخذ راي ادامه يابد تا جايي كه گزارشي مبني بر طول كشيدن انتخابات تا ساعت 2 بامداد شنبه داشتيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه با وجود اجماع اداره آمار و سازمان ثبت احوال در خصوص تعداد واجدين شرايط براي شركت در انتخابات براي چاپ تعرفه به اندازه كافي، اما در روز انتخابات شاهد اتمام تعرفه‌ها در برخي از شعب بوديم، گفت: آنچه كه امسال وزارت كشور به عنوان دستورالعمل مطرح كرد اين بود كه در شعب اخذ راي وقتي كه ميزان تعرفه‌ها به يك سوم رسيد، مسوولين شعب اين موضوع را منعكس كنند تا تعرفه براي آنها ارسال شود. همچنين گزارشاتي كه توسط نمايندگان شورا و مسوولين صندوق‌ها به وزارت كشور رسيد، مبني بر احتمال كمبود تعرفه در شعب بود نه اتمام تعرفه.
كدخدايي اضافه كرد: بنده شخصاَ با آقاي دانشجو تماس گرفتم و در اين خصوص توصيه كردم و قرار شد با نظارت شورا در صورت نياز تعرفه چاپ شود كه حتي چاپ شد و به برخي از شعب ارسال شد.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه هيچ گزارشي مبني بر اتمام تعرفه‌ها در برخي از شعب واصل نشده افزود: البته در دو مورد يكي به مدت 20 دقيقه و ديگري به مدت 40 دقيقه تعرفه‌ها با تاخير به آن شعب رسيده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه شوراي نگهبان تدبيري براي انتخابات آينده با توجه به مشكلاتي كه اخيراَ به وجود آمده انديشيده است يا خير، گفت: آنچه كه به عهده شوراي نگهبان است، نظارت بر روند انتخابات بوده و البته همواره در جهت اصلاح امور و رشد كشور گام برمي‌دارد و چنانچه نواقصي وجود داشت اميدواريم كه در آينده مرتفع شود.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري راجع به اينكه پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در نماز جمعه همچنان اعتراضات و درگيري‌ها وجود داشت، پاسخ داد: همه مردم و نامزدها وهوادارانشان به كلام مقام معظم رهبري توجه كردند و مشكلي نداشتيم و آنچه كه به عنوان اعتراض قانوني مطرح بود، هم دغدغه كانديداها و هم دغدغه شوراي نگهبان بود اما در اين ميان ممكن است برخي افراد دست به اقدامات نسجيده‌اي بزنند به عنوان مثال وقتي نرخ بنزين در كشوري يك سنت افزايش پيدا مي‌كند، دولت‌ها شاهد تظاهرات گسترده‌اي مي‌شوند، چرا كه اين طبيعي است.
كدخدايي در خصوص وظايف شوراي نگهبان براي انتخابات آينده كشور اظهار داشت: قانوناَ بررسي صلاحيت كانديداها و نظارت بر انتخابات به عهده شورا بوده اما آنچه كه در آينده خواهد بود، از سوي تركيب جديد اين شورا و سخنگوي آن مطرح خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري راجع به احتمال اشتباه در انداختن آراي دو انتخابات مجلس‌خبرگان رهبري و رياست جمهوري پاسخ داد: ممكن است اشتباهاتي وجود داشته باشد ولي ما اعلام آمادگي كرديم براي بازشماري 10 درصد از صندوق‌ها اما بايد ديد كساني كه اين شايعات را مطرح مي‌كنند تا چه اندازه قوت دارند.
كدخدايي تاكيد كرد: چنين موردي نداشتيم.
،كدخدايي در پاسخ به سوالي كه به بيان مصاديقي از جمله حضور يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان در ميتينگ‌هاي انتخاباتي احمدي‌نژاد، اظهارنظر آيت‌الله يزدي قبل و بعد از انتخابات عليه موسوي، اظهارنظر اعضاي شوراي نگهبان در خصوص صحت انتخابات و حمايت از يك كانديدا قبل از رسيدگي نهايي و نيز يادداشت الهام عضو شوراي نگهبان كه سخنگوي دولت نيز مي‌باشد در سايت رسمي دولت كه به صراحت موسوي را ديكتاتور خوانده بود، اين سوال را مطرح كرد كه با توجه به اين مستندات آيا به نظر شما افكار عمومي و نامزدهاي معترض قانع مي‌شوند كه شوراي نگهبان در انتخابات بي‌طرف عمل كرده و آيا براي اصلاح اين رفتارها و بازگرداندن اعتماد عمومي اقداماتي انجام خواهيد داد؟ كه كدخدايي در پاسخ گفت: اولاَ آنچه كه مبناي شوراي نگهبان است راي اكثريت بوده و ثانياَ چنانچه مطالبي كه شما گفتيد صادق باشد ولي اكثريت چنين نظري ندارند. در شوراي نگهبان همه افراد هر چند ممكن است سليقه شخصي داشته باشند ولي در بررسي‌ها و پيگيري روند انتخابات هيچ‌گونه اظهارنظر شخصي وجود نداشت.
خبرنگاري با اشاره به تمديد مهلت پنج روزه اعتراض گفت در جلسه روز گذشته چه گذشت كه نمايندگان موسوي از پاسخ‌هاي شما قانع نشدند كه كدخدايي در پاسخ اظهار داشت: آنها هر چه گفته‌اند ما قانع شديم اما حرف‌هايي كه ما اعلام كرديم آنها را قانع نكرد.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: بعد از سخنان رهبري در نماز جمعه مهلت پنج روزه تقاضا شد كه اگر معترضين مطالب جديدي دارند بياورند تا در يك جلسه مستقيم با اعضاي شورا مطرح شود اما اين دعوت اجابت نشد. يك روز قبل از پايان مهلت يك شخص سياسي نامه‌اي آورد كه در آن سه شرط آمده بود و اعلام شده بود كه اگر با توجه به اين شرايط بازشماري صندوق‌ها صورت گيرد، موضوع را تمام شده مي‌دانيم.
كدخدايي بازشماري آراي استان‌هاي خاص، تطبيق سري شناسنامه با ته برگ تعرفه‌ها و تطبيق خطوط را از شرايط آن نامزد اعلام كرد و ادامه داد‍: پس از موافقت با شرايط ذكر شده قرار شد امضاي كتبي آن شخص را بياورند و در اين راستا جلسه‌اي مجدداَ در فرداي آن روز قرار شد بين ساعت 9 تا 11 تشكيل شود. ما تا ساعت 13 صبر كرديم اما آنها دوباره بر مسائل قبل تاكيد كردند و ما آنچه را كه در چارچوب قانون و شوراي نگهبان بود مي‌پذيرفتيم اما به دليل اينكه درخواست‌هاي آنان خارج از چارچوب بود انجام نشد و 10 درصد بازشماري را آغاز و نتايج نيز اعلام شد.
خبرنگاري با اشاره به حمله برخي به ستاد ميرحسين موسوي،‌قطع پيامك ، فيلتر سايت‌هاي حامي كانديداها اظهار كرد كه كانديداها از تائيد انتخابات رياست جمهوري به همراه 14 ميليوني كه به يك كانديدا راي داده بودند تمكين نكرده و صحت انتخابات را مخدوش مي‌دانند، آيا شوراي نگهبان فكري براي اين نارضايتي 14 ميليون شهروند مي‌كند كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: به نظر نمي‌رسد كه همه 14 ميليون تفسير شما را داشته باشند. در هر مرجع رسمي پس از رسيدگي نهايتاَ يك نظر نهايي اعلام مي‌شود. اگر نظر را نخواهيد قبول داشته باشيد سنگ روي سنگ بنا نمي‌شود اگر خدشه‌اي به انتخابات وارد شود مراجع رسمي بايد پاسخگو باشند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه