sayenews.com

کد خبر : ۴۰۳
پ
تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ - ۰۹:۴۲
فوتباليست متهم به قتل که با قرار وثيقه آزاد شده بود، هنگامي که متوجه شد هيات عمومي ديوان عالي کشور وي را به قصاص محکوم کرده است، متواري شد.
پرونده اين فوتباليست جوان که بابک نام دارد و متهم به قتل همسرش نينا است از سال 84 در دادگاه کيفري استان تهران مطرح شد و چندين بار توسط قضات مختلف در دادگاه کيفري و ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار گرفت. در اين بين با توجه به اينکه قضات دادگاه کيفري معتقد به بي گناهي وي بودند بابک را با قرار وثيقه آزاد کردند اما هيات عمومي ديوان عالي کشور حکم برائت را رد و بابک را به قصاص محکوم کرد.

بابک جوان 30ساله در مراحل رسيدگي به پرونده مدعي بود مرگ همسرش يک حادثه بوده است.

جسد نينا شب هنگام در حالي که به نظر مي رسيد از پشت بام پرت شده است در بالکن طبقه اول آپارتماني در منطقه سردار جنگل پيدا شد و همسايه ها خبر کشف جسد اين معلم را به پليس اعلام کردند.

با حضور ماموران پليس و بازپرس ويژه قتل جسد نينا به پزشکي قانوني انتقال يافت و چند روز بعد با شکايت پدر نينا، شوهر وي بازداشت شد. پدر دختر جوان به پليس گفت؛ نينا و بابک با هم اختلاف داشتند و حتي دخترم نينا تصميم به جدايي گرفته بود. من اطمينان دارم بابک دخترم را به قتل رسانده است.

با بازداشت فوتباليست جوان پرونده پيچيده تر شد چرا که وي مدعي بود همسرش جلوي چشمان وي خود را به پايين پرت کرده است.

بابک در توضيح وقايع شب حادثه گفت؛ من و همسرم نينا با هم اختلاف داشتيم و منکر آن نيستم. نينا بيشتر از اين ناراحت بود که چرا ما نزديک خانه مادرم زندگي مي کنيم. من تنها فرزند مادرم بودم و بايد به مادرم کمک مي کردم. به هر حال اين اختلاف بالا گرفته بود. شب حادثه طبق معمول گذشته با هم جر و بحث کرديم. نينا به من شک کرده بود و مي گفت کساني گفته اند که در نبودش زناني را به خانه اش مي آورم. هرچه به نينا گفتم اشتباه مي کند، توجهي نکرد.

بابک ادامه داد؛ شب بود، دختر کوچکم را خوابانديم، من داشتم ماهواره نگاه مي کردم که دوباره جر و بحث شروع و از سويي تصوير ماهواره خراب شد. به پشت بام رفتم که آنتن ماهواره را درست کنم. نينا پشت سرم آمد، گفتم به خانه برو، بچه بيدار مي شود و مي ترسد، اما نينا اصرار داشت که توضيح دهم چه کسي را به خانه آورده ام. جر و بحث باعث شد من عصباني شوم. با عصبانيت سنگي را که براي پايه ديش از آن استفاده مي کردم به طرف نينا پرت کردم، سنگ به نينا برخورد نکرد اما در يک لحظه نينا که عقب عقب مي رفت پايش به لبه پشت بام برخورد کرد و به پايين پرت شد. بلافاصله از پله ها پايين رفتم که کمکش کنم اما نينا مرده بود.

ادعاي بابک در حالي مطرح شد که مرد مغازه داري که از همان ابتدا شاهد ماجرا بود به پليس گفت؛ ديده است فردي نينا را به پايين پرت کرده است. اين مرد ادامه داد؛ داشتم مغازه را تعطيل مي کردم که ديدم شخصي مثل يک گوني به پايين پرت شد و فردي هم از بالا شاهد اين حادثه بود.

نظريه پزشکي قانوني نيز ادعاي مرد مغازه دار را تاييد کرد و متخصصان گفتند نينا خودکشي نکرده و مرگ وي حادثه نيز نبوده بلکه به نظر مي رسد فردي وي را به پايين پرت کرده است. بابک که همچنان مدعي بود نينا خودش به پايين پرت شده براي محاکمه در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران حاضر شد و ادعايش را دوباره تکرار کرد. قضات شعبه 71 دادگاه کيفري به اتفاق بابک صحنه مرگ نينا را بازسازي کردند و سرانجام با اکثريت آرا راي به قصاص متهم صادر شد. اما ديوان عالي کشور حکم را نقض کرد و اين بار پرونده به شعبه 72 فرستاده شد. بابک بار ديگر تحت محاکمه قرار گرفت و اين بار حکم بر برائت وي از قتل عمدي صادر و به پرداخت ديه محکوم شد. پس از صدور اين حکم متهم به درخواست وکيل مدافع اش با قرار 50 ميليون توماني آزاد شد و در ادامه فوتباليست جوان به حکم پرداخت ديه هم اعتراض کرد و هيات عمومي موظف به رسيدگي به پرونده شد. هيات عمومي که متشکل از قضات ديوان عالي کشور است به اتفاق آرا اعلام کردند بابک قاتل است و به اين ترتيب در اين مرحله راي بر قصاص وي صادر شد. اما بابک که موظف به حضور در دادگاه شده بود با اطلاع از حکمش متواري شد و هم اکنون وثيقه وي توقيف و تحقيقات بار ديگر براي دستگيري بابک آغاز شده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه