sayenews.com

کد خبر : ۴۸
پ
تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۳۸۶ - ۰۹:۴۸
احمدي نژاد: ما در موضوع هسته‌اي، دو بخش مشخص داريم. بخش نخست، مساله فناوري هسته‌اي است كه ممتاز و مهم است، زيرا كه چند كشور آن را در انحصار خود دارند و از آن به عنوان ابزاري براي استيلاي درازمدت بر جهان استفاده مي‌كنند.
"محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري اسلامي ايران، شنبه شب در يك گفت وگوي زنده خبري با شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران، تصريح كرد: براي ما قطعنامه‌هاي شوراي امنيت خط قرمز نيست ، خط قرمز ما حقوق ملت ايران است.

به گزارش ايرنا، احمدي نژاد اظهار داشت: ما در موضوع هسته‌اي، دو بخش مشخص داريم. بخش نخست، مساله فناوري هسته‌اي است كه ممتاز و مهم است، زيرا كه چند كشور آن را در انحصار خود دارند و از آن به عنوان ابزاري براي استيلاي درازمدت بر جهان استفاده مي‌كنند.

وي بخش دوم موضوع هسته‌اي را مساله سياسي ذكر كرد و گفت: سي سال است كه تبليغ مي‌كنند كه ملت ايران، ملتي عقب افتاده است و ايران راهي جز عقب ماندگي ندارد.

رييس جمهوري تصريح كرد: در شرايط فشار و تحريم، ايران برغم نظر آنها، به انرژي هسته‌اي دست يافت و اين براي آنان سخت است، چون ايران الگويي براي جهان است. هرگاه ملت ايران حركتي را شكل داده، امواج آن دنيا را فراگرفته است.

احمدي نژاد اظهارداشت: ماجراي هسته‌اي ايران، از نظر حقوقي مشكلي ندارد و ايرادهاي آنها مبناي حقوقي ندارد و صرفا جنبه سياسي براي آنها اهميت دارد.

وي با اشاره به اينكه آنها دنبال زمان گرفتن از ايران بودند، افزود :
اين مسئله عمدتا بخاطر دستاورد سياسي‌اي است كه موضوع هسته‌اي براي ايران دارد و مهمترين آثار و بركات سياسي آن، براي ايران است.

رييس جمهوري ايران تاكيد كرد كه ملت ايران، نظام سلطه را مي‌شناسد كه در پي انحصار قدرت است.

احمدي نژاد، در ادامه اين گفت وگوي خبري با اشاره به اينكه "ناگفته‌ها فراوان است"، افزود: موضوع هسته‌اي تقريبا به شكل جديد از تير ماه ‪۱۳۸۱‬ شروع شد، منافقين گزارشي از نطنز و ... دادند و از مهر ‪ ۱۳۸۲‬وزراي خارجه سه كشور اروپايي پيشنهاد دادند كه مسئله در آژانس حل شود.

توافق شد كه اقداماتي دوجانبه انجام شود. اقدامات از طرف ما ، يعني تعطيل فعاليت هسته‌اي، كه عمل شد اما آن طرف فقط قطعنامه عليه ايران صادر كرد.

بعد در بروكسل قرار شد كه مذاكره صورت گيرد و هر فعاليتي متوقف شود.

اما پيوسته قطعنامه‌ها تندتر شد. تا جايي كه گفتند مطلقا برنامه هسته‌اي نداشته باشيم. در ‪ ۱۴‬مرداد ‪ ۱۳۸۴‬برنامه دادند. ديديم هرچه امتياز داديم، سطح توقعاتشان بالاتر رفت و اين طبيعي بود كه دولت نپذيرد.

هميشه مي‌گفتند كه اگر از غني‌سازي چشم بپوشيد، ما اجازه مي‌دهيم كه با ما تجارت كنيد و يا پيشنهادهاي توهين آميز ديگري به ملت ايران دادند. ما گفتيم اگر پرونده را به شوراي امنيت ببريد، نطنز را راه مي‌اندازيم كه راه انداختيم. بعد بسته جديد به ما پيشنهاد دادند. دو ماه وقت گرفتيم تا پاسخ بدهيم.گفتيم اگر قطعنامه صادر كنيد، ما قدمهاي جديدي بر مي‌داريم.

رييس جمهوري گفت: ما پروتكل الحاقي را پذيرفته بوديم، بدون آنكه به ما امتياز داده شود. بزرگترين امتياز را به آنها براي اعتمادسازي داديم، اما آنها قطعنامه تحريم را دادند.

ما با آژانس توافق كرديم هر سئوالي دارند پاسخ بدهيم تا مسايل از نظر حقوقي تمام شده تلقي شود. آژانس شش موضوع را مطرح كرد، و افزودند ادعاهايي را نيز برخي كشورها مطرح كرده‌اند.

وي با اشاره اينكه آژانس نامه تاييديه در مورد اين شش موضوع را به ايران ارائه نمود ، تاكيد كرد: اكنون از نظر ما موضوع هسته‌اي تمام شده است.

احمدي نژاد، تاكيد كرد: اگر منحني حوادث را در اين چندساله ترسيم كنيم، مشخص مي‌شود كه هرگاه ما كوتاه آمديم، ادعاهاي آنها بالا رفت و هرگاه ايستاديم، آنها كوتاه آمدند.

آنها در مذاكرات به صراحت مي‌گفتند كه ما نمي‌خواستيم شما به اين نقطه برسيد. آنها در جلسات به ما مي‌گفتند ما هيچوقت نپذيرفتيم شما هسته‌اي شويد. آنها تعليق داوطلبانه را جزو تعليق دائم و ضروري تلقي مي‌كردند.

سه وزير اروپايي در نيويورك گفتند كه شما بايد فعاليتهاي هسته‌اي خود را تعليق، تعطيل و تخريب كنيد. آنها افزودند ،درست است كه اقدام شما داوطلبانه است اما الزام‌آور است.

پاسخ ما اين بود كه ما روي حقوق خودمان مي‌ايستيم. ملت ما قانونمدار است و هيچ چيزي جز قانون نخواسته‌ايم و آنها مجبورند عقب بروند.

رييس جمهوري اسلامي ايران در ادامه اين گفت و گوي خبري افزود : شوراي امنيت كه بالاترين نهاد بين‌المللي تصميم‌گيري است و بايد تصميماتش دقيق باشد اما درمورد ايران بد عمل كرده است و در قضيه هسته‌اي براساس اطلاعات غلط و ادعاهايي كه ارزش حقوقي ندارد عليه ايران اقدام كرد.

وي افزود : ما از ابتدا قطعنامه‌ها و تصميماتي را كه براساس اطلاعات غلط بود ، نپذيريم. آنها اشتباه بزرگي مرتكب شدند و حيثيت شوراي امنيت را به حراج گذاشتند.

احمدي نژاد ادامه داد : آنها در قضيه هسته‌اي ايران اكنون نگران خودشانند و بهترين راه براي آنها، اعتراف به اشتباه خودشان است.

وي پيش بيني كرد كه ‪ ۱۵‬عضو شوراي امنيت سرعقل بيايند چون رفتار گذشته آنها و ادامه اين رفتار لكه ننگي براي نظام مديريتي كه مي خواهد جهان را اداره كند ، خواهد بود.

رييس جمهور افزود : بهترين راه براي آنها اين است كه رفتارشان را تغيير دهند.

احمدي نژاد تصريح كرد : از حالا رفتار ما با آنها تغيير خواهد كرد.

زيرا معلوم شده كه هيچ سئوال جدي وجود ندارد و كار ايران كاملا ضابطه‌مند بوده است.

وي هشدار داد : اگر آنها بخواهند مسير قبلي را ادامه دهند، ما خسارتهايمان را خواهيم گرفت.

آنها كوچكتر از آن هستند كه بخواهند چيزي را به ملت ايران تحميل كنند و بهتر است كه رفتارشان را اصلاح كنند.

احمدي نژاد ادامه داد : آنها مي‌خواهند براي رفع اشتباه خودشان از ما امتياز بگيرند.آنها اشتباه كردند كه پرونده ما را به شوراي امنيت بردند و لذا خودشان بايد آن را برگردانند.

رييس جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد كه از نظر ما موضوع هسته‌اي كاملا تمام شده است.

وي افزود: قدرتهايي كه مايل نيستند ايران به فن‌آوري هسته‌اي دست يابد، آن را سياسي كرده‌اند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد كه مسئله هسته‌اي از نظر ابعاد سياسي صدها برابر بزرگتر از ملي شدن صنعت نفت است.

احمدي نژاد پيروزي هسته‌اي ايران را حاصل ايستادگي ، وحدت و تبعيت از آرمانها دانست و افزود : البته در اين قضيه سنگين‌ترين اقدامات ديپلماسي انجام شد ولي پايه اصلي آن ايستادگي ملت ايران بود.

وي فشارهاي وارده را بسيار سنگين توصيف كرد و گفت : سنگينترين تهديدها اعمال شد و حتي در بسياري از موارد فراتر از قطعنامه‌ها عمل كردند.

رييس جمهور افزود : آمريكا و عقبه اروپايي‌اش يك خطاي بزرگ تاريخي مرتكب شدند. در حاليكه از نظر حقوقي مشخص شد كه از اول، كار ما درست بوده و اصلا هيچ انحرافي در كار نبوده است و ما توانيم با راستي آزمايي اين مسئله را اثبات كنيم.

احمدي نژاد به صراحت اعلام كرد : از اين به بعد راه، همان راه است.

اين راه، وحدت و ايستادگي است و نه آنها و نه دنباله‌هاي آنها قادر نيستند ملت ايران را به زانو درآورند.

وي افزود : مشكل آنها اين است كه قدرت ملت ما را هيچوقت نشناختند.

ملت ما خيلي با آنها بزرگواري كرده است. آنها چند سال روند پيشرفت علمي ما را در موضوع مهم هسته‌اي متوقف كرداند و بايد خسارت ما را بپردازند.

رييس جمهور در پايان اثبات حقانيت هسته‌اي ايران را به ملت تبريك گفت و افزود : به دليل تقارن ماه صفر با اين پيروزي، جشن سراسري هسته‌اي را در روز بيستم فروردين سال آينده برگزار خواهيم كرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه