sayenews.com

کد خبر : ۷۴۰۸
پ
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۹:۳۶
سند الصادق العریبی درباره چگونگی كشتن قذافی گفت: گردان مصراته‌ كه‌ تعداد آنها بسیار زیادتر بود، می خواستند قذافی را به‌ مصراته‌ ببرند، من گفتم كه‌ خودم او را دستگیر كردم و باید با من به‌ بن غازی بیایید، اما آنها قبول نكردند من هم از شدت خشم كلت كمری خودم را بیرون آوردم و او را كشتم.
فارس: قذافی را كشتم چون نگذاشتند او را به شهر خودمان ببرم

سند الصادق العریبی جوانی بود كه به سمت قذافی شلیك و او را كشته است. او هم اینك لباسها و انگشترهای قذافی را بعنوان سند كشتن دیكتاتور لیبی در اختیار دارد كه ثابت می كند قاتل قذافی اوست.

*قذافی آبروی ملت لیبی را برده بود

فارس: خودت را به‌ طور كامل معرفی كن؟

العریبی: سند الصادق العریبی ، متولد 1989 در شهر بن غازی و در محله‌ "حی الماجوری"؛ هم اكنون نیز ساكن این شهر هستم. تا كلاس سوم راهنمایی درس خواندم ، بعد از آن به‌ خاطر كهولت سن پدرم و فقیری خانواده‌ مجبور به‌ كار شدم و مدرسه‌ را ترك كردم.

فارس: از چه زمانی به‌ حركت انقلابی مردم لیبی پیوستی و انگیزه‌ات از آن چه بود؟

العریبی: من در شهر بن غازی زندگی میكنم و خودتان می دانید اولین جرقه‌ انقلاب از این شهر زده شد. به‌ همین دلیل من هم به‌ خاطر نفرت بیش از حدی كه‌ از قذافی و خاندانش داشتم در همان روزهای اول به‌ عنوان یك جوان انقلابی اسلحه بر دوش گرفته‌ و با قذافی مبارزه‌ كردم.

فارس: دلیل نفرتت از قذافی و خاندانش چه بود؟

العریبی: شما باید لیبیایی باشید تا دلیل این نفرت را درك كنید ، او 42 سال است بر این مملكت حكم می كند و بدترین فشارهای سیاسی و دینی را به‌ مردم وارد كرده‌ است. لیبیایی ها در زمان حكومت وی مضحكه‌ مردم جهان شده‌ بودند. زیرا وی دیوانه‌ بود و آبروی ملت را با كارها و حرفهای نسنجیده‌ خود برده‌ بود. او یك دیكتاتور به‌ تمام معنا كه‌ در این 42 سال، هزاران نفر از شهروندان خودش را قتل و عام كرد.

* سیف الاسلام برای یك شب به‌ یك خواننده‌ آمریكایی 5 میلیون دلار داده‌ بود

فارس: خوب این دلیل نفرت از خود قذافی بود ، شما گفتی كه‌ از خاندانش هم نفرت داری، چرا؟

العریبی: خاندان قذافی و پسران وی بدتر از خود قذافی بودند ، آنها از هر كس كه‌ خوششان نمی آمد وی را می كشتند میلیونها دلار از پول این ملت بدبخت و بی چاره‌ را صرف عیاشی های خود در كاباره‌های اروپا كردند. سیف الاسلام برای یك شب خوانند‌گی در یكی از جزائر سوئیس ، به‌ یك خواننده‌ آمریكایی 5 میلیون دلار داده‌ بود. آیا چنین افرادی شایسته‌ نفرت نیستند؟

فارس: در لیبی اكنون شما را به‌ عنوان قهرمان می بینند، چرا؟

العریبی: چون من قذافی را كشتم.

*شرح كامل ماجرای قتل قذافی از زبان العریبی

فارس: می توانید شرح كامل ماجرا را برای ما بازگو كنید؟

العریبی: شهر سرت‌ سقوط كرده‌ بود. من جزو گردان بن غازی بودم. به‌ همراه‌ چند دوست خودم از گردان جدا شده‌ و گفتم با هم برویم تا هواداران قذافی در خانه‌های سرت پیدا كنیم. چیزی در شهر پیدا نكردیم و من به‌ دوستانم گفتم به‌ سمت محله‌ "الخضرا" برویم. وقتی‌ به‌ آنجا رفتم قذافی را دیدم. او را از پشت سر موهای ژولیده‌ اش را شناختم كه‌ همراه‌ چند نفر در حال فرار بود. من فورا به‌ سمت وی دویدم. همراهان معمر تا دوستان من را دیدند فرار كردند و قذافی را تنها گذاشتند. من موهای قذافی را از پشت كشیدم و سیلی محكمی به‌ صورتش زدم.

فارس: او به تو چه گفت؟

العریبی: قذافی گفت تو پسر من هستی. من سیلی دیگری به‌ صورتش زدم. باز هم معمر گفت من مثل پدر تو هستم چرا مرا می زنی. من در آن لحظه‌ باور نكردنی آنقدر دستپاچه شده‌ بودم كه‌ اصلا نمی توانستم حرف بزنم. برای همین وی را به‌ روی زمین خواباندم و‌ دست های وی را بستم و به‌ داخل ماشین بردم ، می خواستم او را به‌ شهر بن غازی ببرم.

فارس: یعنی شما قذافی را زنده‌ دستگیر كردید؟

العریبی: بله زنده‌ بود.

فارس: شما قبل از دستگیری به‌ وی شلیك كردی؟

العریبی: خیر، اصلا من تنها چند تیر هوایی شلیك كردم و بعد همانطور كه‌ گفتم از پشت سر موهایش را گرفتم.

*چون نگذاشتند او را به شهر خودمان ببرم قذافی را كشتم

فارس: خوب بعد از اینكه‌ وی را زنده‌ سوار ماشین كردید چه شد؟

العریبی: من و دوستانم می‌خواستیم او را به‌ شهر خودمان ببریم ، قذافی روی كاپوت ماشین ما بود اما دوستانم فریاد می زدند كه‌ قذافی را دستگیر كردیم، قذافی را دستگیر كردیم. به‌ همین دلیل همه‌ متوجه‌ شدند كه‌ ماشین ما حامل قذافی است، دیگر گردان های انقلابیون ماشین ما را متوقف كردند و قذافی را پائین آوردند و كتك زدند. در آن لحظه‌ هر كسی سعی داشت قذافی را به‌ شهر خودش ببرد، من به‌ آنها گفتم كه‌ خودم او را دستگیر كردم و باید او را به‌ بن غازی ببرم اما گردانهای دیگر قبول نكردند. تا در پایان گردان مصراته‌ كه‌ تعداد آنها بسیار زیادتر بود، می خواستند قذافی را به‌ مصراته‌ ببرند، من گفتم كه‌ خودم او را دستگیر كردم و باید با من به‌ بن غازی بیایید، اما آنها قبول نكردند من هم از شدت خشم كلت كمری خودم را بیرون آوردم و او را كشتم.

فارس: چطور او را كشتید؟

العریبی: با كلت خودم ، دو گلوله‌ به‌ شكم و سینه‌اش زدم و گفتم یا همینجا می میرد یا با من به‌ بن غازی می آید.

فارس: همان لحظه‌ جان داد؟

العریبی: نه ، بعد او را وارد آمبولانس كردیم، اما در راه‌ بیمارستان جان داد.

*قذافی در حفره پنهان نشده بود

فارس: در عكس ها دیدیم كه‌ قذافی در داخل یك حفره‌ پنهان شده‌ و در آنجا كشته‌ شده‌؟

العریبی: خیر این درست نیست ، قذافی در داخل آن حفره‌ نبود ، ولی قبلا از آن حفره‌ برای پناه‌ دادن به‌ خودش استفاده‌ كرده‌ بود ، هر چند آن منطقه‌ای كه‌ من قذافی را دستگیر كردم تنها چند متر با این حفره‌ فاصله‌ داشت اما وی داخل حفره‌ نبود.

*وسایل همراه قذافی

فارس: قذافی چه‌ لباسی بر تن و چه چیزی همراه‌ داشت؟

العریبی: وقتی كه‌ وی را دستگیر كردم یك لباس نظامی رنگ كاكائویی بر تن داشت و یك كلت طلایی هم با خودش داشت كه‌ بعدا گردان مصراته‌ این كلت را با خودش برد. همچنین 2 انگشتر طلایی كه‌ اسم همسر خودش روی آنها حك شده‌ بود. هم اكنون من لباس های قذافی و این انگشتر ها را همراه‌ خود دارم و انشاالله چند روز دیگر آن را به‌ موزه‌ طرابلس تحویل خواهم داد.

فارس: فكر می كردی روزی قذافی به‌ دست تو كشته‌ شود؟

العریبی: من ایمان داشتم كه‌ قذافی كشته‌ می شود و ما پیروز می شویم ، اما خیر هرگز فكر نمی كردم من بتوانم قذافی را بكشم.

*محاكمه قذافی به جای كشتن وی از جهاتی بهتر بود

فارس: اگر به جای كشتن قذافی او محاكمه می شد بهتر نبود؟

العریبی: محاكمه وی از برخی جهات بهتر بود اما در هر صورت من او را كشتم، شاید این طور به‌ نفع مردم لیبی باشد.

فارس: چرا فكر می كنی كشتن قذافی به‌ نفع مردم لیبی است؟

العریبی: چون اگر دستگیر و زندانی می شد هنوز هواداران وی به‌ امید آزادی قذافی با ما می‌جنگیدند و كشور را نا امن می كردند ، اما الان كه‌ وی كشته‌ شده‌، دیگر امیدی برای آنها باقی نمانده‌ است.

*نمی دانم خواست غربی ها كشتن قذافی بود یا نه ولی من او را اتفاقی كشتم

فارس: برخی می گویند این خواست غربی ها بود كه او كشته شود و به جلسه محاكمه كشیده نشود نظرت چیست؟

العریبی: نمی دانم این خواست آنها بود یا نه‌ اما من كاملا وی را اتفاقی كشتم ، همانطور كه‌ گفتم می خواستم او را به‌ بنغازی ببرم چون جلوی من را گرفتند من هم همانجا او را كشتم.

فارس: اگر دوباره قذافی را ببینی باز او را می كشی؟

العریبی: صد در صدر اما شاید این بار تنها یك گلوله‌ حرامش كنیم. تنها یك گلوله‌؛ آن هم به‌ فرق سرش.

فارس: ناتو عنوان كرده كه بر اثر بمباران ناتو قذافی كشته شده یعنی ناتو او را كشته نه تو نظرت چیست؟

العریبی: كاملا دروغ است.

*قذافی یكی از عموهای مرا اعدام كرده بود

فارس: وقتی به او شلیك كردی چه چیزی در خاطرت از كارهای قذافی بود؟

العریبی: همه‌ آن ظلم و ستم قذافی در مدت این 42 سال برای من تداعی شد. قذافی یكی از عموهای من را به‌ هیچ دلیلی اعدام كرده‌. وقتی كه‌ شلیك كردم در آن لحظه‌ احساس كردم عمویم دارد مقابلم لبخند میزند‌.

فارس: اگر مبارك یا دیكتاتورهای دیگر را هم ببینی آنها را هم می كشی؟

العریبی: خیر، چون معتقدم همه‌ دیكتاتورها باید به‌ دست مردمان خودشان كشته‌ شوند. من دوست دارم مبارك به‌ دست مردم مصر كشته‌ شود. علی عبدالله‌ صالح به‌ دست مردم یمن. این آرزوی من است.

فارس: آیا نگران نیستی ناتو به جای قذافی در كشور شما حكومت كند؟

العریبی: من به‌ اراده‌ آقای عبدالجلیل اطمینان دارم. می دانم كه‌ وی حكومت دست نشانده‌ را قبول نخواهد كرد.

*پیروزی انقلاب لیبی مدیون مردمان خودش است نه ناتو

فارس: آیا پیروزی انقلابیون در لیبی مدیون ناتو است؟

العریبی: بخشی از عملیات علیه‌ حكومت قذافی بر عهده‌ آنها بود ، اما لیبی انقلابش را مدیون مردمان خودش است.

فارس: جدیدا اسنادی منتشر شده كه یك شركت انگلیسی یك قرارداد بزرگ برای استخراج نفت لیبی بسته است. آیا این خبر برای شما نگران كننده نیست؟

العریبی: همانطور كه‌ گفتم من به‌ اراده‌ آقای عبدالجلیل اطمینان دارم و مطمئن هستم كه‌ وی خیانت به‌ لیبی تا قبول نخواهد كرد.

فارس: آرزوی تو بعنوان یك انقلابی چیست؟

العریبی: كشوری آزاد و دمكرات داشته‌ باشم كه‌ حقوق همه‌ رعایت شود و به‌ مردم ظلم نشود.

فارس: پیش از این آقای عبدالجلیل اعلام كرد ، شورای انتقالی به‌ قاتل قذافی میلیونها دلار جایزه‌ می دهد. آیا این جایزه‌ را دریافت كرده‌ای؟

العریبی: هنوز نه‌، اگر هم دریافت كنم آن را به‌ دولت باز میگردانم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه