sayenews.com

کد خبر : ۸۱۲۱
پ
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۱
بر اساس این تصمیم، حقوق ماهانه هریک از وزرا 750 تومان و حقوق معاونان شان 350تومان بوده است.
مجلس شورای ملی در یکی از مصوبات خود در دیماه 1303(87سال قبل) میزان حقوق وزرا را تعیین کرد.

بر اساس مندرجات صورتجلسه مجلس شورای ملی،بحث حقوق وزرا و معاونان آنها به یکی از موضوعات اختلافی در مجلس تبدیل می شود و سرانجام، نمایندگان به تصمیم نهایی می رسند.

بر اساس این تصمیم، حقوق ماهانه هریک از وزرا 750 تومان و حقوق معاونان شان 350تومان بوده است.

گفتنی است در این جلسه، ملک الشعرای بهار طی نطقی می گوید:

آقایان وزرا نشسته اندو هی برای خودشان حقوق زیاد کرده اند. درکمیسیون و مجلس هم از آقایان و وکلا تقاضا کرده اند که رای بدهند واین بعقیده بنده مخالف آن صمیمیتی است که امروزه بایددر بین تمام طبقا ت وافراد مملکت از نقطه نظر اقتصاد موجود باشد. آقای کفیل ریاست وزرا ایام پیری و بیکاری وزرا ووکلا رامثل می زنند ملت مسئول نیست که برای ایام بی کاری وپیری وزرا و وکلا هم فکری کند اگر نمی توانند قبول نکنند...چنانچه ما خوب خدمت کنیم ملت قدر خدمات مارا خواهددانست ودر زمان پیری وبی کاری ازما قدردانی خواهند کرد بالعکس اگر خوب کارنکنیم و صمیمیت نداشته باشیم در مقابل عموم در موقع کار هم چندان بما اهمیت نخواهند داد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه