sayenews.com

آرشیو نظرسنجی
آیا با تبدیل واحد رسمی پول ایران به "تومان" موافقید؟
بله
77.78%
خیر
22.22%
پنجره
ویژه های سایه